Krisen och utmaningen

Stormvinden fortsätter över de finansiella systemen. I dag i Europa kom en brittisk, en holländsk/belgisk och en tysk bank att förstatligas. Efter en amerikanska kongressens beslut att säga nej till presidentens förslag om en finansiell räddningsplan.

En dag på torget

Med de förändringar som nu föreslås i FRA-lagen är man I princip tillbaka till den lösning som förespråkades av justitiedepartementets jurister, med krav på domstolsprövning vad gäller vad man spanar på, och därmed också en möjlighet att i efterhand kontrollera att eventuell överskottsinformation förs undan liksom möjlighet för den enskilde Läs mer…

Nej, s föreslog, inte EU

I kväll på en konferens utanför Berlin, i det gamla Östtyskland. Detta var för 20 når sedan bakom järnridån. Efter mitt anförande var det paneldiskussion kring klimatfrågan och internationell ekonomi. Nej, EU har inte vikit sig om bloggkontroll. De som drev den uppfattningen har däremot förlorat. Det finns inget EU Läs mer…

Internets nya möjligheter

Så blev det samlade paketet i telekom rätt bra. Det som glöms bort just nu är det faktum att dagens beslut efter många våndor och diskussioner driver på liberaliseringen av telekom och bredband. Den så kallade ”local loop” eller om man så vill tillgången till nätet för olika operatörer blir Läs mer…

EEI går upp en nivå

En eftermiddag där både telekomfrågan, frågan om bilutsläpp och försäkringslagstiftningen varit uppe i diverse interna överläggningar, med innebörden att vi nog kommer få igenom en balanserad syn på den enskildes integritet som ger möjlighet att värna copyright i moderna media, med en tydlig uppdelning av ansvar. Det legala ansvaret faller Läs mer…