Monthly Archives: July 2008

Obama och frihandelns misslyckande

I går bröt [BILD1]slutgiltigt Doha-rundans förhandlingar samman, även det formellt sett fortfarande finns möjligheter att gå vidare.

Posted in Blogg | Leave a comment

Turkiet i omvandling

Rättegången mot [BILD1]det turkiska regeringspartiet AKP och bombattentaten i Istanbul är tillsammans med Turkiets förhandlingar med EU ett uttryck för de spänningar som växer fram när den gamla turkiska staten tvingas förändras till en inte bara sekulär utan också modern … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En sommardag

I Sverige en strålande sommardag. I Iran en dag av massavrättningar

Posted in Blogg | Leave a comment

Samtidigt som [BILD1]Nikolas Sarkozy var i Dublin för att möta den irländska regeringen och de olika ja- och nejsidorna, besökte Angela Merkel Ukraina

Posted in Blogg | Leave a comment

Finansiella marknader och pensioner

Ett morgondopp [BILD1]med 16 grader, är min bedömning. En vacker sommarmorgon tidigt där Sverige slutligt vänder från öster till söder. Men som så ofta glider vädret över till det som är den svenska specialiteten ”Uppehållsväder” vilket är det tacksamma uttrycket … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Hem till sommaren

Några dagar i [BILD1]Bryssel som har gått åt till att lyssna på franska ministrar inför ordförandeskapet och de första diskussionerna om klimatpaketets olika ändringsförslag. Jag har just nu goda förhoppningar om att målet om 10% förnyelsebara bränslen i drivmedel ska … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Stöd för tydligare lagstiftning

Rapporten är ett inlägg till parlamentets rättsliga utskott och efterlyser fler och kraftfullare åtgärder för att minska den onödiga byråkratin för Europas företag och näringsidkare. I Gunnar Hökmarks tillägg till rapporten fanns bland annat skrivningar om att den alternativa lagstiftning … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Fortsatta regelförenklingar nödvändiga för företagen

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, efter att han som EPP-ED gruppens rapportör i ekonomiska utskottet lämnat in en rad ändringsförslag till rapporten om bättre lagstiftning för företag. – Om vi på allvar ska kunna fortsätta ha ett … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment