Monthly Archives: May 2008

2007 års framstegsrapport om Turkiet – anförande i plenum

Yttrandefrihet, lika rättigheter för män och kvinnor och rättssäkerhet är alla exempel på områden som måste förbättras avsevärt innan ett turkiskt EU-medlemskap kan bli verklighet. Samtidigt är Turkiets medlemskap, efter att dessa kriterier uppfyllts, något som kan stärka EU som … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

Den 7 juni

I morgon blir [BILD1]det klart att valdagen till Europaparlamentet 2009 blir den 7 juni, dagen efter Sveriges nationaldag. Det är lite tidigare än som är brukligt, men blir för svensk del något bättre för kampanj. Så dagen efter nationaldagen röstar … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Dag i Strasbourg

Dagen började med den [BILD1]moderata delegationens möte. Vi hann med frågor om konsumentlagstiftning och frågan om EU ska reglera diskrimineringslagstiftning. Det anser vi medlemsstaterna gör bättre. Förutom många andra frågor har dagen ägnats åt diverse kontakter för att följa upp … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa

Samtidigt skapas nya möjligheter för tjänster, medier och kulturell mångfald i hela EU. Ändringsförslagen behandlar bland annat vikten av att leda utvecklingen i bredband- och Internetutveckling, både för att behålla en stark europeisk konkurrenskraft på området men också för en … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Känner mig på väg [BILD1]ut ur staden djupt oroad över den kris som det svenska polisväsendet nu går in i när Leif GW Persson bestämmer sig för att sluta. Efter att ha funderat på vad han egentligen har gjort känner … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

FN , Burma och vi själva

Plötsligt prövas det [BILD1]internationella samfundet i sin mest grundläggande form, nämligen om det kan leva upp till sina egna principer och moraliska utgångspunkter; att skydda människors rättigheter. När ibland naiva förhoppningar ställs på FN är det lätt att debatten kantrar … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Europa, euro och Israel – fredag och lördag

Fredagen började för [BILD2](Dalkullorna förklaras nedan)min del med en säkerhetspolitisk morgondiskussion, styrelsesammanträde med styrelsen för det försäkringsbolag som har mest nöjda kunder ( Dina Försäkringar AB för den som vill bli nöjd). Därefter tal inför Internationella Handelskammarens seminarium om EU … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

För en konkurrenskraftigare telekommarknad och en effektivare hantering av spektrum

Huvudsyftet med ändringsförslagen är att skapa goda förutsättningar för en välfungerande och konkurrenskraftig telekommarknad. Det ska bli enklare för nya aktörer att få tillträde till marknaden och på så sätt främja främja investeringar i ny infrastruktur och nätverk. Vad gäller … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment