Monthly Archives: April 2008

Washington

Har precis kommit till Washington [BILD1]efter resa från Köpenhamn. Gårdagen träffade jag i Malmö de olika universitetens och högskolornas samordnare för Europafinansierad forskning för att med dem diskutera om det sjunde forskningsprogrammet har blivit så mycket enklare som jag ville … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

På Sandhammaren

Sitter nu på ett tidigare soligt [BILD1]men nu lite dimmigt Sandhammaren och samlar ihop en vecka i Strasbourg som i hög grad handlat om energimarknadsfrågor och förhandlingar inför industriutskottets votering den 6 maj om förslaget till elmarknadslagstiftning. Det ser i … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Låt globaliseringens framsteg också prägla jorbruk och livsmedelspriser- artikel i SDS

Stigande internationella livsmedelspriser är ett bakslag för den fattigdomsbekämpning som globaliseringen inneburit de senaste 20 åren. Samtidigt som globalisering och fri handel gett nya jobb, tillväxt och lägre priser slår världens reglerade jordbruksmarknader och frånvaron av fri handel rakt emot … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Towards a reformed WTO

Read the speech in it’s entirety below: Gunnar Hökmark, Draftsman of the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. – Madam President, I would like to thank the rapporteur and the Committee on International Trade for this report. … Continue reading

Posted in English, Tillvaxt | Leave a comment

Svält väntar utan avreglering

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, som i dag deltar i en debatt i parlamentet om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländer. – Reglerade marknader, reglerade arealer och reglerad handel ger brist och exportstopp i stället för … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Energimarkanderna

Under kvällen [BILD1]en omröstning i ekonomiska utskottet som mer blev en framgång för dem som inte vill öppna upp näten för konkurrens. Både tyskar och fransmän av de flesta partifärger lyckades få majoritet för att man vid sidan om separerade … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Om utstationeringsdirektivet och rörligheten över gränserna – anförande i plenum

För EPP-ED-gruppen. – Herr talman! Jag ska be att få tacka kommissionären för hans presentation och jag välkomnar att han understryker vikten av ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och det ansvar som medlemsstaterna har för att implementera utstationeringsdirektivet korrekt. Jag … Continue reading

Posted in Anförande, Tillvaxt | Leave a comment

Friare jordbruk ger fattiga mer och billigare livsmedel – anförande i plenumdebatt

Läs dem i sin helhet nedan: Friare jordbruk och fri handel – Herr talman! Den livsmedelskris som vi nu ser riskerar att föra mänskligheten tillbaka ett decennium när det gäller kampen mot fattigdom och att skapa instabilitet och mänskligt elände … Continue reading

Posted in Anförande, Tillvaxt | Leave a comment