Washington

Har precis kommit till Washington [BILD1]efter resa från Köpenhamn. Gårdagen träffade jag i Malmö de olika universitetens och högskolornas samordnare för Europafinansierad forskning för att med dem diskutera om det sjunde forskningsprogrammet har blivit så mycket enklare som jag ville när förenklingarna drevs igenom. Så är det nog även om Läs mer…

På Sandhammaren

Sitter nu på ett tidigare soligt [BILD1]men nu lite dimmigt Sandhammaren och samlar ihop en vecka i Strasbourg som i hög grad handlat om energimarknadsfrågor och förhandlingar inför industriutskottets votering den 6 maj om förslaget till elmarknadslagstiftning. Det ser i grunden bra ut. Jag har i förhandlingarna med socialistgruppens rapportör Läs mer…

Låt globaliseringens framsteg också prägla jorbruk och livsmedelspriser- artikel i SDS

Stigande internationella livsmedelspriser är ett bakslag för den fattigdomsbekämpning som globaliseringen inneburit de senaste 20 åren. Samtidigt som globalisering och fri handel gett nya jobb, tillväxt och lägre priser slår världens reglerade jordbruksmarknader och frånvaron av fri handel rakt emot de fattiga människorna och de fattiga länderna. Orsaken till de Läs mer…

Towards a reformed WTO

Read the speech in it’s entirety below: Gunnar Hökmark, Draftsman of the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. – Madam President, I would like to thank the rapporteur and the Committee on International Trade for this report. I think it is worthwhile, when we discuss the WTO, Läs mer…

Svält väntar utan avreglering

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, som i dag deltar i en debatt i parlamentet om stigande livsmedelspriser i EU och i utvecklingsländer. – Reglerade marknader, reglerade arealer och reglerad handel ger brist och exportstopp i stället för ökad produktion. Subventioner till jordbruket i rika länder stänger ute Läs mer…

Energimarkanderna

Under kvällen [BILD1]en omröstning i ekonomiska utskottet som mer blev en framgång för dem som inte vill öppna upp näten för konkurrens. Både tyskar och fransmän av de flesta partifärger lyckades få majoritet för att man vid sidan om separerade verksamheter också ska kunna ha ägda dotterbolag som distribuerar el Läs mer…