Miljöpartiets dilemma

Miljöpartiet [BILD1]står inför ett svårt ställningstagande. Ska de stå fast vid kravet på att Sverige ska lämna EU och uppfattningen att EU inte ska finnas eller ska de ta hänsyn till att EU är en organisation och ett samarbete som är en förutsättning för avgörande frågor som miljö och klimatpolitik? Läs mer…

I Industriutskottet

Sitter just [BILD1]nu på Industriutskottets sammanträde för att diskutera elmarknadsdirektivet. Liksom för den övriga energilagstiftningen vi nu arbetar med handlar det om unbundling, eller på svenska, separation, mellan producenter och distributörer. Det handlar också om hur vi bygger upp en fungerande europeisk elmarknad med ett gemensamt nät över hela Europa. Läs mer…

Statskapitalism hotar global marknadsekonomi

Statskontrollerade fonder ska mötas med med konsekventa regler för fri handel, skärpta europeiska regler för statsstöd, öppenhet och konkurrens. Inte med protektionism, som. riskerar utestänga europeiskt näringsliv från de snabbast växande marknaderna. Statskontrollerade fonder och företag i Kina, Ryssland och arabvärldens oljestater förfogar i dag över ca 3000 miljarder dollar Läs mer…

Morgon TV

Morgon TV [BILD1]är väl bra ända tills man ska vara med. Då måste man nämligen upp något tidigare än vad man ska vara med. Diskuterade i dag med Anders Hellner i TV 4 om min artikel om den framväxande ryska intressesfären som publicerades i fredags. Diskussionen kom att handla först Läs mer…

Enhälligt [BILD1]valde den så kallade nationalförsamlingen diktatorns 77 årige lille bror. Den som ser demokrati i detta vet inte vad demokrati är. Valet av Raoul Castro var lika lite demokratiskt som något annat på den kommunistiska ön. Ändå kunde vi under dagen läsa i svenska tidningar spekulationer om hur nationalförsamlingen Läs mer…