Monthly Archives: February 2008

Tre nya kärnkraftsreaktorer skulle klara de svenska CO2-målen – artikel i Europaposten

Framväxten av ett Ryssland som medvetet använder sig av sina olje- och naturgastillgångar för att uppnå säkerhetspolitiska mål är en utmaning för Europa som ställer krav på både säkerhetspolitik och energipolitik. På motsvarande sätt är det uppenbart att det höga … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Enklare för småföretag att delta i forskningsprogram

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, efter att parlamentets industriutskott i dag på förslag av honom beslutat att göra förenklingar i den föreslagna lagstiftningen kring forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Ett litet steg mot mer forskning för små företag

I dag ett[BILD1](bilden symboliserar “låt tusen blommor blomma) litet steg för att göra tillvaron för små företag lite enklare och samtidigt göra det möjligt för dem att delta i europeiska forskningsprogram. I dag fick jag i industriutskottet igenom två förslag … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Miljöpartiets dilemma

Miljöpartiet [BILD1]står inför ett svårt ställningstagande. Ska de stå fast vid kravet på att Sverige ska lämna EU och uppfattningen att EU inte ska finnas eller ska de ta hänsyn till att EU är en organisation och ett samarbete som … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

I Industriutskottet

Sitter just [BILD1]nu på Industriutskottets sammanträde för att diskutera elmarknadsdirektivet. Liksom för den övriga energilagstiftningen vi nu arbetar med handlar det om unbundling, eller på svenska, separation, mellan producenter och distributörer. Det handlar också om hur vi bygger upp en … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Statskapitalism hotar global marknadsekonomi

Statskontrollerade fonder ska mötas med med konsekventa regler för fri handel, skärpta europeiska regler för statsstöd, öppenhet och konkurrens. Inte med protektionism, som. riskerar utestänga europeiskt näringsliv från de snabbast växande marknaderna. Statskontrollerade fonder och företag i Kina, Ryssland och … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Morgon TV

Morgon TV [BILD1]är väl bra ända tills man ska vara med. Då måste man nämligen upp något tidigare än vad man ska vara med. Diskuterade i dag med Anders Hellner i TV 4 om min artikel om den framväxande ryska … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Enhälligt [BILD1]valde den så kallade nationalförsamlingen diktatorns 77 årige lille bror. Den som ser demokrati i detta vet inte vad demokrati är. Valet av Raoul Castro var lika lite demokratiskt som något annat på den kommunistiska ön. Ändå kunde vi … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment