Forskningspeng bra för Europas forskning

– Den europeiska forskningspeng som jag fått Europaparlamentets stöd för att införa kommer att höja kvaliteten i europeisk forskning genom att det blir mer attraktivt för forskningsinstitutioner att locka till sig de bästa forskarna, säger Gunnar Hökmark, delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet. – Ökad rörlighet och hårdare satsning på de Läs mer…

En dag i Bryssel

En dag som kommer att handla om forskning, ett lunchmöte om energipolitik och den skotska modellen, vilket väl är energisnålhet, förhandling och diskussion kring elmarknadsdirektivet för vilket jag är rapportör för EPP-ED gruppen med den socialistiska rapportören, möte med den svenska moderata delegationen inför dagens och morgonens minisession här i Läs mer…

McCain

Plötsligt framstår [BILD1]det som att det kan vara i det demokratiska partiet som kandidaturen till presidentposten är oklar medan det omvända gäller i det republikanska partiet.. New York Times om kandidaterna reflekterar över vad som nu kan hända på den så kallade supertisdagen nästa tisdag då närmare 20 delstater har Läs mer…

Ekonomins vågor

Det var inte länge sedan många hävdade [BILD1]vikten att av konjunkturskäl föra en stram finanspolitik. Nu höjs rösterna för att av konjunkturskäl föra en expansiv finanspolitik. Det illustrerar i all sin enkelhet svårigheterna med att föra konjunkturpolitik. Man måste för det första veta hur konjunkturen ska utvecklas de kommande åren, Läs mer…

Förintelsens minnesdag

Minnesdagen för förintelsen var I går. [BILD1]Datumen är den dag då Auschwitz befriades 1945 och den hemska verkligheten blev avslöjad in i minsta detalj. Under helgen ledde jag en delegation europeiska parlamentariker, från nationella parlament och från Europaparlamentet, på ett besök i just Auschwitz och den verkliga dödsfabriken Birkenau tre Läs mer…