En tragedi som berör alla

[BILD1]Mordet på Benazir Bhutto är en tragedi för en familj och för ett land. Det är något av det sämsta som kunde hända världen under dessa sista dagar av 2007. För det första innebär det att ett instabilt Pakistan blir än mer instabilt. För det andra innebär det en seger Läs mer…

Lillejul

[BILD1]Det närmar sig jul. Det kan vara värt att ta fasta på de steg som sker i rätt riktning och inte bara de som utgör nya problem. Valet i Thailand är ett exempel på hur en diktatur förlorar när den möter folkets fria val. Tidigare i år har vi sett Läs mer…

Sydafrika mot Zimbabwe

[BILD1]Valet av Jacob Zuma till ordförande för ANC är ett val bort från den demokratiska väg som Sydafrika gått sedan apartheids fall. Som en politisk ledare i en demokrati är han i det närmaste unik med en bakgrund fylld av korruptionsaffärer och våldtäktsanklagelser tillsammans med en syn på AIDS som Läs mer…

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-12-20 om bland annat Ryssland och EU

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-12-20 Kära läsare, Om hur vi kidnappat julen, finansiella kriser och Sydafrika, ett nytt säkerhetspolitiskt mönster i skärningen mellan ryska intressen och europeiska värden,  som försvarsberedningen borde fördjupat sig i, Bali och miljöpartiet som inte vill ha något EU, Östersjöstrategin, CETC samt Lissabonfördraget. Samt en God Jul. Läs mer…

Waxholm

Det är ett bakslag för Byggnadsarbetarförbundet mer än något annat. EU-domstolens beslut frågan om Byggnads gentemot Laval i det så kallade Waxholmsmålet, innebär inte ett underkännande av kollektivavtal. Tvärtom säger domstolen att kollektivavtal i en medlemsstat har rättslig verkan i ett annat samtidigt som man understryker och refererar till det Läs mer…

Julen på väg i Bryssel

[BILD1]En dag med tyska energiföretag om elmarknad, franska telekomföretag om mobila satelitsystem, brittiska finansdepartementet om försäkringslagstiftning och slutförhandlingar med den bulgariska företrädaren för den liberala gruppen angående mitt yttrande om WTO-reform. Utskottsmöte med det tillfälliga klimatutskottet, som för övrigt Economist har en bra summering av, efter Balimötet. Till det planering Läs mer…

Kastrup och Bali

En tidig [BILD1] morgon från Sandhammaren via Ystad och järnväg till Köpenhamn och Kastrup. Den här veckan handlar om att slutföra ett yttrande om WTO i framtiden, börja på elmarknadslagstiftningen, båda konkreta exempel på hur en modern och intelligent klimatpolitik måste utformas. Utan en fungerande och öppen handel blir det Läs mer…