Monthly Archives: November 2007

Socialdemokraterna vill att EU detaljreglerar svensk arbetsmarknad

Det är förvånande att svenska socialdemokrater driver på för att flytta makt från den svenska arbetsmarknaden till lagstiftarna i Bryssel kommenterar moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark, sedan socialdemokraterna, som enda svenska ledamöter, stött förslag lagda av kommunisterna i Europaparlamentet … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-11-26

ett seminarium om den nya telekomlastiftningen som jag arrangerar tillsammans med de nya konkurrenterna på telemarknaden, en session om den nya försäkringslagstiftningen, några träffar med europeiska energiföretag, paneldebatt med ett portugisiskt universitets Brysselprogram, diskussioner med staden Istanbuls företrädare om denna … Continue reading

Posted in Veckorapport | Leave a comment

Leadership through competitiveness

“Future major markets will be found outside Europe and our competitiveness will depend on our capability to lead, to innovate and to open new markets within the framework of the information and communications technology (ICT),” Gunnar Hökmark MEP, Vice-Chairman of … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Ledarskap genom konkurrenskraft

Det sa Gunnar Hökmark när han i dag talade inför ECTA Regulatory Conference i Bryssel. ECTA, European Competitive Telecommunications Association, är en mötesplats för politiker, myndighetsföreträdare och branschfolk. – Dagens ledande europeiska position är ett resultat av 90-talets avregleringar, som … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Några vunna strider

[BILD1]Med viss framgång vann vi svenska moderater ett par viktiga strider i dagens voteringar. Vi fick vår egen grupp med oss på en handelsvänligare linje när det gäller klimatpolitik, avgörande för att vi ska kunna överföra ny och bättre teknologi … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

TV-direktivet och besök från Stockholm

[BILD1]Under dagen har vi haft presidency, arbetsgrupper och gruppsammanträde, följt av ett delegationsmöte för de svenska moderaterna. I dag hade vi besök av moderaternas pressavdelning i Stockholm(På bilden). Nu är det minisession som handlar bland annat om rättighetsstadgan och arbetsrätt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Rörlighet på arbetsmarknaden

Under dagen ett antal debatter om arbetsmarknad och arbetsrätt. Ett skäl är ett ärende i parlamentet som handlar om flexicurity, det vill säga flexiblare arbetsmarknad, som i dag har diskuterats i min arbetsgrupp inom EPP-ED och på vårt gruppmöte. Socialisterna … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En fredsprocess på gång

[BILD1]Innan konferensen i Annapolis började kom de palestinska och israeliska ledarna överens om att börja förhandla med målet att nå en uppgörelse under 2008. En viktig grund för överenskommelsen att börja förhandla är att diskussionerna om fred nu förs mot … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment