Steget tillbaka

[BILD1]Steget fram, att reformera och att förändra, är ibland svårt. Vi känner som människor alltid en trygghet i nuet. Men återsteget är ibland ännu svårare, om vi inte verkligen är säkra på att det som var var bättre än det som är. Nu genomför socialdemokraterna en gigantisk PR-satsning till förmån Läs mer…

Bra om one-share frågan

Nu har EU-kommissionen släppt tankarna på en lagstiftning som skulle tvinga fram en röst per aktie. Det är bra eftersom frågan om graderad rösträtt är en fråga om avtalsrätt och dessutom inte något hinder för vare sig gränsöverskridande företagsfusioner eller något annat. Tvärtemot vad Financial Times skriver i sin kommentar Läs mer…

Graderad rösträtt bra för alla ägare

Pressmeddelande 2007 10 04 Europaparlamentariker Gunnar Hökmark Inget förslag om att förändra rätten till differentierad rösträtt EU-kommissionären Mc Creevys besked att det inte blir något förslag om att förändra rätten till differentierade rösträtter är en seger inte bara för svenska intressen utan också för ett tålmodigt arbete som visat att Läs mer…

[BILD1]En dag efter att valet i Ukraina visade på att ”fel sida” vann hotar Gazprom med att minska leveranserna av gas. Samtidigt signalerar Vladimir Putin, som en gång låt skriva sin doktorsavhandling under temat ”Det strategiska utnyttjandet av råvaruresurserna att han vill sitta kvar vid makten även när han inte Läs mer…

Mandatfördelningen i Europaparlamentet

I dag på förmiddagen har parlamentets utskott för konstitutionella frågor med mycket bred majoritet ställt sig bakom Lamassourebetänkandet om den framtida mandatfördelningen till Europaparlamentet. (Några tyska ledamöter från EPP-ED avstod i omröstningen.) Utskottet stödjer alltså det förslag om proportionalitet som Gunnar Hökmark drivit hårt i EPP-ED och som ger Sverige Läs mer…

Blackpool tisdag morgon

[BILD1] Blackpool är för en utlänning en arketyp för engelsk badort, ’by the sea’ och präglas av allt det gamla som tillhör schablonen över detta ståndaktiga land. Men den nya verkligheten finns också här. Inga papperskorgar, vare sig inne i stan eller på järnvägsstationen, för terroristers skull. [BILD2] Putins besked Läs mer…

Orange revolution lever

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, i en kommentar till valutgången i Ukraina. – Ett årslångt politiskt dödläge har brutits i Ukraina och landet kan äntligen fullfölja den reformprocess som inleddes efter 2004 års fredliga revolution i Kiev. Det är viktigt även för oss, Ukraina är ett av Läs mer…

Vänstertrafik

[BILD1][BILD2]Underligt land. Vänstertrafiken krävande. Även när man tar sig från flyg till tåg via trappor och gångar. Jag är på väg till Blackpool för att på Conservatives konferens tala om Europas ansvar i en ny tid. Julia Timosjenkos seger i valet i Ukraina visar på hur vårt ansvar ser ut, Läs mer…