Burma

[BILD1]Demonstrationerna i Burma och regimens brutalitet sätter fingret inte bara på omvärldens ansvar utan också vilken omvärld vi tänker oss ska ha det avgörande inflytandet på hur den internationella ordningen ska utformas i en framtid då länder som Kina, Indien och Ryssland utvecklas till att bli allt mer ekonomiskt betydelsefulla Läs mer…

Forskning och Timro i nya lokaler

[BILD1]Fredag i Stockholm började med frukostmöte om forskning och europeisk forskningspolitik, därefter styrelsesammanträde med Dina Försäkringar, diverse möten med opinionsbildare och konsulter samt som en avslutning på dagen besök i Timbros nya lokaler på Kungsgatan 60 där det bars och släpades. Timbrohuset ligger nära till det mesta och har utmärkta Läs mer…

En kväll och morgon i Strasbourg

[BILD1][BILD2]Gårdagen handlade om debatt med bland annat kommissionären Jan Figel och den mycket trevlige luxemburgaren Robert Goebbels kring frågorna om EIT där jag deltog och underströk att finansieringen av det nya institutet ska komma från andra områden än de som redan i dag finansierar forskning och innovationsprogram. [BILD3][BILD4]Därefter en sen Läs mer…

Om europeisk energipolitik

[BILD1]Sitter just nu och diskuterar kommissionens kommande förslag om europeisk energipolitik med kommissionären Piebalgs som presenterar förslag om unbundling, transparens, ett bättre europeiskt nät samt en starkare ställning för de nationella regulatorerna. En fråga som förmodligen kommer att vara den viktigaste och mest handfasta frågan under det kommande året.

Utsikterna varierar

[BILD1]Utsikterna varierar. Morgonen började för min del på Sandhammaren efter en vacker hösthelg, något som dock inte ändrar min uppfattning om hösten som sådan, och fortsatte med tåget till Kastrup där en helt annan utsikt mötte. Den på Sandhammaren var bättre. Det är mycket i Europa som nu kretsar kring Läs mer…

Patriarkerna på AB

[BILD1]För Aftonbladets ledarsida är valfrihet bara något som kan leda till att människorna lockas till fördärvet, att göra som man själv vill. Det finns få ledarsidor som är så underhållande att läsa som Aftonbladets. Det som socialdemokraterna misslyckades med under en hel mandatperiod som präglades av framväxande högkonjunktur lyckas nu Läs mer…