[BILD1]Dagen börjar i Lund för diskussion om europeisk forskningspolitik, därefter åker jag vidare till Sundsvall för att delta i MUF:s förbundsstämma. Lunds universitet är det universitet i Sverige som har flest EU-finansierade forskningsprojekt motsvarande 3,2 procent av de samlade inkomsterna. För mig är det viktigt att en större del av Läs mer…

På väg hem till Stockholm och en eftermiddag med möten om publicservicebolagen, forskning och sedan resa till Malmö och möte med företrädare för Lunds universitet i morgon, och sedan MUF-stämma i Sundsvall.

En ny värld

[BILD1]Under lång tid var det naturligt att USA och Europa var givna ledare för den globala ekonomins olika institutioner. Det var ett arv från den tid då Europa för 500 år sedan kom att bli den ledande ekonomiska världsmakten och senare den transatlantiska ekonomins totala dominans. Och under vår moderna Läs mer…