Monthly Archives: July 2007

Om försvaret

Det brukar heta att generaler [BILD1]planerar för det förra kriget. Det kan också sägas att många politiker tror sig kunna utesluta krig eftersom det inte ser ut som förra gången. Det har präglat de senaste veckornas diskussion, och frånvaro av … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Tre fel om Mellersta Östern

Det är tre avgörande misstag som europeiska debattörer och politiker alltför ofta gör när Mellersta Östernkonflikten diskuteras. Pär Granstedt gör sig i sitt inlägg på Brännpunkt i går skyldig till dem alla. Det första är att arabiska ledare betraktas som … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

LIbyens gisslan

Glädjen över att fem bulgariska [BILD1]sjuksköterskor och en palestinsk läkare nu har blivit frisläppta av Libyen bör inte grumla det faktum att de fängslats som ett led i en kidnappning och torterats dömts inom ramen för en politisk process utan … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Mer demokratiskt utan demokrati?

Tidigare i dag en morgondebatt i P1

Posted in Blogg | Leave a comment

En framgång för Turkiet i Europa

Valet i Turkiet gav ett starkare [BILD1]stöd för det regerande AKP partiet och därmed för de reformer som genomförts, bland annat som ett led i landets anpassning till medlemskap i EU. Den som vill se lite tydligare hur resultatet har … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Turkiets val viktigt för Europa

Motsättningarna i Turkiet beskrivs ofta som en motsättning mellan sekulära och muslimska riktningar. Det är sant men inte mer sant än att det också handlar om motsättningar mellan inåtvända nationalistiska grupper av olika politiskt slag och mer utåtriktade politiska grupper … Continue reading

Posted in Blogg | 1 Comment

Frihet, jämlikhet och broderskap -krönika om konkurrens i Borås Tidning

Frihet, jämlikhet och broderskap Vad har konkurrensen gjort för Europa? Så frågade sig Frankrikes president när han vid det EU-toppmöte i Bryssel under midsommaren lyckades få bort en formulering om att unionen ska ha som mål att ha en fri … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Längre fordonskombinationer

Det europeiska modulsystemet underlättar harmonisering och bidrar till ett fullbordande av den inre marknaden för transporttjänster. Ändringsförslaget om att tillåta sk gigaliners för framtida transporter i unionen antogs dock inte i plenum. Gunnar kommer att fortsätta arbetet med att påminna … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment