Om försvaret

Det brukar heta att generaler [BILD1]planerar för det förra kriget. Det kan också sägas att många politiker tror sig kunna utesluta krig eftersom det inte ser ut som förra gången. Det har präglat de senaste veckornas diskussion, och frånvaro av diskussion, om att minska försvarets resurser med fyra miljarder. Jag Läs mer…

Tre fel om Mellersta Östern

Det är tre avgörande misstag som europeiska debattörer och politiker alltför ofta gör när Mellersta Östernkonflikten diskuteras. Pär Granstedt gör sig i sitt inlägg på Brännpunkt i går skyldig till dem alla. Det första är att arabiska ledare betraktas som objekt utan ansvar för sina egna handlingar och för det Läs mer…

LIbyens gisslan

Glädjen över att fem bulgariska [BILD1]sjuksköterskor och en palestinsk läkare nu har blivit frisläppta av Libyen bör inte grumla det faktum att de fängslats som ett led i en kidnappning och torterats dömts inom ramen för en politisk process utan någon som helt rättstatlig ordning. Economist skriver något om det Läs mer…

Turkiets val viktigt för Europa

Motsättningarna i Turkiet beskrivs ofta som en motsättning mellan sekulära och muslimska riktningar. Det är sant men inte mer sant än att det också handlar om motsättningar mellan inåtvända nationalistiska grupper av olika politiskt slag och mer utåtriktade politiska grupper som ser Europa och EU som både en viktig länk Läs mer…

Längre fordonskombinationer

Det europeiska modulsystemet underlättar harmonisering och bidrar till ett fullbordande av den inre marknaden för transporttjänster. Ändringsförslaget om att tillåta sk gigaliners för framtida transporter i unionen antogs dock inte i plenum. Gunnar kommer att fortsätta arbetet med att påminna kommissionen och medlemsstaterna om vikten av ett snabbt införande av Läs mer…