Monthly Archives: June 2007

Anförande vid debatt om Tysklands ordförandeskap och resultaten från toppmötet i …

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Jag vill tacka och gratulera det tyska ordförandeskapet för vad de tillsammans med kommissionen har uppnått. Genom sitt arbete har de lagt grunden till ett nytt fördrag. Jag tackar och gratulerar utifrån det som har uppnåtts, … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

[BILD1] Och nu talar Barosso, om läget i Europa.

Posted in Blogg | 1 Comment

Merkel i plenum

[BILD1]Angela Merkel presenterar just nu resultatet av det tyska ordförandeskapet, i mitt inlägg kommer jag att ta upp konkurensfrågan och fördraget.

Posted in Blogg | Leave a comment

Pressmeddelande om EU:s konkurrenspolitik

Det faktum att president Sarkozy i frågan om fördragets formulering om konkurrenspolitiken fick sin vilja igenom är ett bakslag för europeisk konkurrenspolitik. Nu måste kommissionen visa att den kan skärpa sin konkurrenspolitik vad gäller att statsstödet ska minskas och när … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Press Release on EU Competition Policy

“If Europe is to be the leading actor in the global economy of tomorrow, it must be the undoubted world leading economy for innovation, entrepreneurship and competition.” That is how EPP-ED Vice-Chairman Gunnar Hökmark MEP (Sweden) stated the task of … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Fördraget hjälper mot mycket men inte mot allt

[BILD1]Det är tveklöst en framgång både för Angela Merkel och för utvecklingen av den Europeiska unionen att de europeiska ledarna till slut enades om ett nytt fördrag. Det är också ett steg framåt att det fördraget, trots att det blir … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Om Hamas och kvinnor – varför är de svenska palestinagrupperna så tysta ?

“When jihad becomes an individual duty, the husband’s permission or consent is not required, because jihad becomes like prayer. Just like a woman does not have to ask for permission to pray, to fast during Ramadhan, or to give charity, … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel | Leave a comment

Efter 50 år urholkas den öppna konkurrensen?

[BILD1]På Sandhammaren har midsommaren hitintills handlat om regn och mindre om dans kring midsommarstången. I Bryssel handlar den mer om förhandlingar. Och det är inte säkert att de går i en riktning som ger oss mer av europeisk integration. Under … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment