Pressmeddelande om EU:s konkurrenspolitik

Det faktum att president Sarkozy i frågan om fördragets formulering om konkurrenspolitiken fick sin vilja igenom är ett bakslag för europeisk konkurrenspolitik. Nu måste kommissionen visa att den kan skärpa sin konkurrenspolitik vad gäller att statsstödet ska minskas och när det gäller gränsöverskridande företagsköp, franska eller inte franska, sa Gunnar Läs mer…

Press Release on EU Competition Policy

”If Europe is to be the leading actor in the global economy of tomorrow, it must be the undoubted world leading economy for innovation, entrepreneurship and competition.” That is how EPP-ED Vice-Chairman Gunnar Hökmark MEP (Sweden) stated the task of the European Ideas Network Working Group on Competitiveness, Innovations and Läs mer…