Ryssland och Estland

[BILD1]Upploppen i Tallinn väcker uppmärksamhet även i internationella media. BBC har på sin hemsida ett större reportage. Ett sovjetiskt monument upprättat 1947 som ryssar hävdar symboliserar befrielse från Nazityskland innebär för alla andra, också för Estlands ryska medborgare, början på en brutal diktatur med deporteringar och avrättningar. Den befrielse som Läs mer…

Sommar i Strasbourg – veckorapport v 17

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 17 2007-04-27 Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. När 2005 års ansvarsfrihet för EU:s institutioner behandlades vann två ändringsförslag från Christofer Fjellner bifall. I det ena förslaget uppmanas parlamentets administration att utreda kostnaderna för parlamentets återkommande flytt mellan Bryssel och Strasbourg. I det andra begärs Läs mer…

På väg hem

[BILD1] Numera märks gränsövergångar mest genom att mobiltelefonen inte fungerar när den vid gränsen byter roamingområde. Det är ett framsteg som är lätt att bortse ifrån, om man glömmer hur det var och bortser från hur det kunde vara. Långa gränskontroller eller beväpnade vakter. Är just nu på väg från Läs mer…

[BILD1]Indiens president talade idag inför Europaparlamentet, bland annat som ett uttryck för att parlamentet numera har en parlamentarisk delegation för Indien, vilket är konstigt att vi inte haft tidigare, milt uttryckt. Världens största demokrati. En av världens ledande kulturnationer med en historia som slår det mesta tillsammans med en unik Läs mer…

Till Strasbourg

[BILD1]Under gårdagen lyckades Christofer Fjellner att vinna stöd (Bilderna från vägen mellan Frankfurt och Strasbourg) för ett ändringsförslag som innebär att Europaparlamentet ska mäta sina ekonomiska kostnader liksom de miljömässiga konsekvenserna för resorna till Strasbourg. [BILD2] De gröna redovisade samma dag, här via EU Observer en del av konsekvenserna för Läs mer…

Venezuela

Sitter just nu i ett möte med den demokratiska rörelsens ledare i Venezuela Julio Borges och Mexikos tidigare president Vicente Fox som tillsammans besöker EPP-ED Gruppen för att skapa engagemang mot det förtryck som i dag utvecklas i Venezuela under vänsterns paradfigur Chavéz. Det är ett nytt Kuba som växer Läs mer…

En dag i Strasbourg

[BILD1]Tiden inför voteringar i Strasbourg är ofta intensiv. Inom loppet av någon timme ska våra röstlistor bli klare, som ett resultat av diskussioner i utskott, grupp och den moderata delegationen. Och först när alla förslag finns framme, efter debatten i frågan, går det att sammanställa röstlistan vilket skickliga medarbetare, här Läs mer…