Monthly Archives: April 2007

Rapport till Ekonomiska utskottet om Better regulation

Första delen är KOM (2006) 689 En strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen och innehåller huvudsakligen en lägesrapport av fortlöpande och kommande initiativ med tonvikt på de två andra delarna. Den andra delen är KOM (2006) 690 … Continue reading

Posted in Rapport, Tillvaxt | Leave a comment

Ryssland och Estland

[BILD1]Upploppen i Tallinn väcker uppmärksamhet även i internationella media. BBC har på sin hemsida ett större reportage. Ett sovjetiskt monument upprättat 1947 som ryssar hävdar symboliserar befrielse från Nazityskland innebär för alla andra, också för Estlands ryska medborgare, början på … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Sommar i Strasbourg – veckorapport v 17

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 17 2007-04-27 Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. När 2005 års ansvarsfrihet för EU:s institutioner behandlades vann två ändringsförslag från Christofer Fjellner bifall. I det ena förslaget uppmanas parlamentets administration att utreda kostnaderna för parlamentets … Continue reading

Posted in Tillvaxt, Veckorapport | Leave a comment

På väg hem

[BILD1] Numera märks gränsövergångar mest genom att mobiltelefonen inte fungerar när den vid gränsen byter roamingområde. Det är ett framsteg som är lätt att bortse ifrån, om man glömmer hur det var och bortser från hur det kunde vara. Långa … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

[BILD1]Indiens president talade idag inför Europaparlamentet, bland annat som ett uttryck för att parlamentet numera har en parlamentarisk delegation för Indien, vilket är konstigt att vi inte haft tidigare, milt uttryckt. Världens största demokrati. En av världens ledande kulturnationer med … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Till Strasbourg

[BILD1]Under gårdagen lyckades Christofer Fjellner att vinna stöd (Bilderna från vägen mellan Frankfurt och Strasbourg) för ett ändringsförslag som innebär att Europaparlamentet ska mäta sina ekonomiska kostnader liksom de miljömässiga konsekvenserna för resorna till Strasbourg. [BILD2] De gröna redovisade samma … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Venezuela

Sitter just nu i ett möte med den demokratiska rörelsens ledare i Venezuela Julio Borges och Mexikos tidigare president Vicente Fox som tillsammans besöker EPP-ED Gruppen för att skapa engagemang mot det förtryck som i dag utvecklas i Venezuela under … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

En dag i Strasbourg

[BILD1]Tiden inför voteringar i Strasbourg är ofta intensiv. Inom loppet av någon timme ska våra röstlistor bli klare, som ett resultat av diskussioner i utskott, grupp och den moderata delegationen. Och först när alla förslag finns framme, efter debatten i … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment