Europa och Kosovo

Frågan om Kosovo kommer nu upp som en toppprioritets fråga för både EU och USA, jag har tidigare i veckobrev med mera konstaterat att denna fråga skulle segla upp som en av de stora frågor som måste hanteras. Det som nu gäller för EU är att ge ett tydligt besked Läs mer…

Solidaritet mot de fattiga

[BILD1]Det första som Mona Sahlin uttalade som sin Europapolitik var vid det socialistiska mötet i Berlin, i samband med 50-årsfirandet, där hon underströk betydelsen av att man förhindrar social dumping. Det är ett tema som socialistpartiernas ledare gärna driver. Det innebär i praktiken att de nya och fattiga medlemsländerna ska Läs mer…

I Berlin och 50

[BILD1]När EU i dag firar 50 år sker det mot en bakgrund av en framgång som är så omfattande att ibland vare sig Europas ledare eller dess folk ser den. Likväl var det nog i stort sett omöjligt för de sex nationer som 1957 skrev under Romfördraget att tänka sig Läs mer…

Veckorapport v 12 i London, Bryssel och Helsingfors

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 12 2007-03-23 Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I utskottet för den inre marknaden har ett yttrande till industriutskottet om roaming behandlats. EPP-ED-gruppens ledamöter lyckades väsentligt förbättra förslaget om prisreglering på mobilsamtal i utlandet och socialisterna tvingades till slut rösta emot yttrandet som skrivits av Läs mer…