En europeisk kommunist om skatter

[BILD1]Sitter just nu på Ekonomiska utskottets sammanträde i Europaparlamentet där den tyska kommunisten Sahra Wagenknecht presenterar sin rapport om skattepolitiken och Lissabonstrategin. Hennes uppfattning är att skattepolitiken ska ha som uppgift att omfördela inkomster och hellre vara på arbete och företagande än på konsumtion. Det är en politik som leder Läs mer…

Kina och förtrycket

[BILD1]Kina har ett politiskt parti, nämligen Kinas kommunistiska parti som har en oinskränkt makt över samhälle, och över ekonomi. Kina har ett Human Rights in China ger en bra genomgång över vad detta innebär för mänskliga fri- och rättigheter. Även Freedom House ger en bild av hur mänskliga rättigheter trycks Läs mer…

Prisreglering och IT

[BILD1]I dag har jag presenterat min rapport om bredband, som finns att läsa på webben, i industriutskottet. En del av diskussionen efteråt kom att handla om de gamla monopolföretagens ställning när man bygger ut bredband och på vilka villkor de ska konkurrera. Det kan vara värt att minnas att så Läs mer…

Sjukvård och

[BILD1]Tanken på att det moderna kunskapssamhällets allra mest kunskapsinriktade sektor ska organiseras kring nio regionkommuner istället för dagens över 20 landsting är ingen särskild modern idé. Men det är ändå den tanken som präglar presentationen av Ansvarsutredningens betänkande i morgon, en dag i det tjugoförsta århundradet. Den bygger på den Läs mer…

Om svenskt agerande i Irak-kriget

En gång i tiden anklagades Göran Persson för att ha spridit dubbla budskap om svensk utrikespolitik genom att saga en sak till den amerikanske ambassadören och en annan i det offentliga. Det var Gustav Fridolin och miljöpartiet som anmälde honom till KU. Det kunde ha lagts till grund för betydande Läs mer…

Ekonomi på uppgång innebär inte framgång

[BILD1]Med en bättre konjunktur följer en bättre ekonomi. EU-kommissionen förväntar sig en fortsatt bättre ekonomi med en lägre arbetslöshet och högre sysselsättning. För 2007 och 2008 förutspår kommissionen en tillväxt på 2,4 % vilket är bättre än tidigare och definitivt inte bra jämfört med den ekonomiska utvecklingen i världen. Det Läs mer…