Monthly Archives: February 2007

En europeisk kommunist om skatter

[BILD1]Sitter just nu på Ekonomiska utskottets sammanträde i Europaparlamentet där den tyska kommunisten Sahra Wagenknecht presenterar sin rapport om skattepolitiken och Lissabonstrategin. Hennes uppfattning är att skattepolitiken ska ha som uppgift att omfördela inkomster och hellre vara på arbete och … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Kina och förtrycket

[BILD1]Kina har ett politiskt parti, nämligen Kinas kommunistiska parti som har en oinskränkt makt över samhälle, och över ekonomi. Kina har ett Human Rights in China ger en bra genomgång över vad detta innebär för mänskliga fri- och rättigheter. Även … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Prisreglering och IT

[BILD1]I dag har jag presenterat min rapport om bredband, som finns att läsa på webben, i industriutskottet. En del av diskussionen efteråt kom att handla om de gamla monopolföretagens ställning när man bygger ut bredband och på vilka villkor de … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Sjukvård och

[BILD1]Tanken på att det moderna kunskapssamhällets allra mest kunskapsinriktade sektor ska organiseras kring nio regionkommuner istället för dagens över 20 landsting är ingen särskild modern idé. Men det är ändå den tanken som präglar presentationen av Ansvarsutredningens betänkande i morgon, … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Initiativrapport om bredbandsutveckling i Europa

EXPLANATORY STATEMENT The one thing we can truly know for certain about the future development of broadband and Internet is that we do not know how it will develop the next ten coming years, just that it will develop at … Continue reading

Posted in Rapport, Tillvaxt | Leave a comment

Om svenskt agerande i Irak-kriget

En gång i tiden anklagades Göran Persson för att ha spridit dubbla budskap om svensk utrikespolitik genom att saga en sak till den amerikanske ambassadören och en annan i det offentliga. Det var Gustav Fridolin och miljöpartiet som anmälde honom … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Ekonomi på uppgång innebär inte framgång

[BILD1]Med en bättre konjunktur följer en bättre ekonomi. EU-kommissionen förväntar sig en fortsatt bättre ekonomi med en lägre arbetslöshet och högre sysselsättning. För 2007 och 2008 förutspår kommissionen en tillväxt på 2,4 % vilket är bättre än tidigare och definitivt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Veckorapport v 7 om CIA, Europeiska rådets toppmöte och Vilnius

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 5 2007-02-16 Europaparlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Veckans mest uppmärksammade ärende var ett betänkande från ett tillfälligt utskott som granskat CIA:s hantering av terroristmisstänkta i Europa. Frågan hörde knappast hemma i parlamentet och rapporten … Continue reading

Posted in Veckorapport | Leave a comment