Monthly Archives: January 2007

Speech in the parliamentary debate on climate change

Gunnar Hökmark (EPP-ED) – Mr President, we have two tasks to fulfil: one is to reduce CO2 emissions and the other is to ensure that we can meet the changes that follow climate change. They both require that we have … Continue reading

Posted in Anförande, English | Leave a comment

Det är inte fördrag utan företag som skapar jobb

[BILD1]Det är inte genom att göra Europa mer reglerat som vi får fler jobb och social trygghet De krav som nu förs fram på att grundlagstifta om minilöner får tyvärr bara till konsekvens att låga löner och arbetslöshet istället för … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Skapandet av en europeisk bredbandspolitik – Gunnar Hökmark rapportör

Dagens investeringar måste göras i så kallad “future-proof” infrastruktur som kan hantera sådana tekniska lösningar som kommer att vara aktuella om 10 år. Gunnar Hökmark understryker den fria marknadens avgörande roll för denna utveckling och poängterar att den privata sektorn … Continue reading

Posted in Rapport, Tillvaxt | Leave a comment

Att minnas

[BILD2]I går inträffade minnesdagen över Förintelsen. Den inträffar samma dag som koncentrationslägret i Auschwitz befriades med de förförande insikter detta gav världen när misstankar blev till ovedersägliga bevis. I vår tid är det av vikt att minnas förintelsen och dessa … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Veckorapport Europaparlamentet v.4

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 4 2007-01-26 Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det ekonomiska utskottet behandlades allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken under året. I betänkandet slås fast att EU ännu inte är i närheten av att uppfylla … Continue reading

Posted in Veckorapport | Leave a comment

Libanons framtid hotas av Teheran

[BILD1]För två år sedan utbröt Ceder-revolutionen i Libanon, i protest mot den diktatur som syriska trupper i landet utgjorde. Som Sammetsrevolutionen och den Orangea revolutionen använde den sig av fredliga medel med resultatet att till slut de syriska trupperna lämnade … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Bush hade mer men inte om Irak

[BILD1]George Bushs State of the Union tal handlade ytterst om synen på det amerikanska engagemanget i Irak. Men det kan vara värt att peka på några andra saker som fallit i skuggan av de delar av talet som handlade om … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-01-23

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-01-23 Kära läsare, I detta brev lite om hur utmaningar och ansvar för EU kommer som en följd av verklighetens förändringar och EU-samarbetets framgångar, lite om energipolitikens nydaning samt om sjukvården som bör vara öppnare i Europa, … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment