Skapandet av en europeisk bredbandspolitik – Gunnar Hökmark rapportör

Dagens investeringar måste göras i så kallad ”future-proof” infrastruktur som kan hantera sådana tekniska lösningar som kommer att vara aktuella om 10 år. Gunnar Hökmark understryker den fria marknadens avgörande roll för denna utveckling och poängterar att den privata sektorn bär huvudansvaret för satsningar på det tekniska och kommersiella utvecklingsarbetet. Läs mer…

Att minnas

[BILD2]I går inträffade minnesdagen över Förintelsen. Den inträffar samma dag som koncentrationslägret i Auschwitz befriades med de förförande insikter detta gav världen när misstankar blev till ovedersägliga bevis. I vår tid är det av vikt att minnas förintelsen och dessa bevis, av flera skäl. Dels därför att det faktiskt finns Läs mer…

Veckorapport Europaparlamentet v.4

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 4 2007-01-26 Europaparlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. I det ekonomiska utskottet behandlades allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken under året. I betänkandet slås fast att EU ännu inte är i närheten av att uppfylla Lissabonmålen. Under ett toppmöte i Lissabon bestämde EU-ledarna att unionen Läs mer…

Libanons framtid hotas av Teheran

[BILD1]För två år sedan utbröt Ceder-revolutionen i Libanon, i protest mot den diktatur som syriska trupper i landet utgjorde. Som Sammetsrevolutionen och den Orangea revolutionen använde den sig av fredliga medel med resultatet att till slut de syriska trupperna lämnade landet och en oberoende libanesisk samlingsregering kunde leda landet. Men Läs mer…

Bush hade mer men inte om Irak

[BILD1]George Bushs State of the Union tal handlade ytterst om synen på det amerikanska engagemanget i Irak. Men det kan vara värt att peka på några andra saker som fallit i skuggan av de delar av talet som handlade om Irak. Dels lovade han att utan skattehöjningar eliminera budgetunderskottet inom Läs mer…

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-01-23

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2007-01-23 Kära läsare, I detta brev lite om hur utmaningar och ansvar för EU kommer som en följd av verklighetens förändringar och EU-samarbetets framgångar, lite om energipolitikens nydaning samt om sjukvården som bör vara öppnare i Europa, inte slutnare. Låt mig för övrigt påminna om min blogg Läs mer…