OECD om Ryssland

[BILD1]Ryssland måste reformera sin offentliga sektor, bekämpa korruption, sluta låta staten äga mer och istället tillåta mer privat företagsamhet, konkurrens och privatiseringar, Gazproms omättliga förvärvslust efter nya företag, i Ryssland och Europa, måste få ett slut. Det är några av de kommentarer som förs fram av OECD i sin Rysslandsrapport. Läs mer…

Utnyttjande av aktieägares rösträtt i Europeiska Unionen

Förslaget från kommissionen gällde hur aktieägares rösträtt ska kunna garanteras i företag som är gränsöverskridande. Det ursprungliga förslaget reglerade på ett rätt långtgående sätt hur bolagsstämmor skulle organiseras. Bland annat fanns det krav på att all röstning skulle genomföras med rösträkning, att bolag skulle vara skyldiga att tillhandahålla möjlighet att Läs mer…

Balkan och Europa

[BILD1]I måndags presenterade Timbro ett Briefing Paper om EU, utvidgningsprocessen och Västra Balkan med en diskussion där bland andra jag deltog. En nyttig redovisning inte minst av hur utvidgningsprocessen handlar om länder förbereder sig genom att utvecklas. Det som nu sker på Västra Balkan handlar till mycket stor del om Läs mer…