Monthly Archives: November 2006

Vi behöver i Europa ha frontforskning – Artikel i DI

Den europeiska forskningspolitiken är en del av det europeiska samarbete som bör ha högsta prioritet. Vi behöver i Europa ha den frontforskning som gör att europeisk forskning kan vara världsledande på strategiska områden. Europas eftersläpning gentemot USA beror inte bara … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Presskonferens – Släpp de kidnappade israeliska soldaterna fria

Gunnar Hökmark och Jana Hybaskova (ordförande i delegationen för relationerna mellan EU och Israel) krävde de kindnappade israeliska soldaternas frisläppande. Närvarande vid presskonferensen var också övriga medlemmar av styrelsen för EFI samt de kidnappade soldaternas familjemedlemmar som fick möjlighet att … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

Opinion on Corporate Social Responsibility adopted in committee

The adopted amendments underline the significance of CSR activities´ voluntary nature, encourage CSR practice to tackle new areas such as lifelong learning and equality and highlight the internationally accepted OECD guidelines for Multinational Enterprises. Furthermore a global dimension is added, … Continue reading

Posted in English, Rapport | Leave a comment

Europa utvecklas – krönika i Borås Tidning

Om några lite mer än en månad blir Rumänien och Bulgarien fullvärdiga medlemmar i EU. Samtidigt så träder Slovenien in i eurozonen som det första av de nya medlemsländerna. Från och med den 1 januari 2007 träder också EU´s sjunde … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Anförande i parlamentet i debatten om det sjunde forskningsprogrammet

Mr President, I do not want to spoil the party here tonight. I think we can be proud of what we have achieved – the European Research Council, the search for excellence in different programmes – but I think it … Continue reading

Posted in Anförande, English | Leave a comment

OECD om Ryssland

[BILD1]Ryssland måste reformera sin offentliga sektor, bekämpa korruption, sluta låta staten äga mer och istället tillåta mer privat företagsamhet, konkurrens och privatiseringar, Gazproms omättliga förvärvslust efter nya företag, i Ryssland och Europa, måste få ett slut. Det är några av … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Utnyttjande av aktieägares rösträtt i Europeiska Unionen

Förslaget från kommissionen gällde hur aktieägares rösträtt ska kunna garanteras i företag som är gränsöverskridande. Det ursprungliga förslaget reglerade på ett rätt långtgående sätt hur bolagsstämmor skulle organiseras. Bland annat fanns det krav på att all röstning skulle genomföras med … Continue reading

Posted in Rapport, Tillvaxt | Leave a comment

Balkan och Europa

[BILD1]I måndags presenterade Timbro ett Briefing Paper om EU, utvidgningsprocessen och Västra Balkan med en diskussion där bland andra jag deltog. En nyttig redovisning inte minst av hur utvidgningsprocessen handlar om länder förbereder sig genom att utvecklas. Det som nu … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment