Monthly Archives: September 2006

Terror destabiliserar

[BILD1]Under dagen röstade vi i Europaparlamentet bland annat om tjänster i allmänhetens intresse där jag varit rapportör för EPP-ED gruppen, där vi med likasinnade drev igenom kravet att kommissionen ska återkomma med förslag till sektorsdirektiv som öppnar för konkurrens istället … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Turkiet

I dag röstade Europaparlamentet för fortsatta förhandlingar med Turkiet. Det var väntat men likväl en tydlig och bra signal. De krav som ställs på Turkiet blev också mer anpassade till vad som gäller gentemot andra länder efter en rätt hetsig … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Inget nytt med gammal antisemitism

[BILD1]Iransk TV anser att filmen Pirates of Caribean och Walt Disney är en del av den judiska konspirationen. MEMRI som dokumenterar och översätter vad som sägs i Mellersta Österns olika diktaturer ger i åtskilliga fall en möjlighet att förstå det … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Europa fortsätter att utvecklas

Den politiska vardagen fortsätter. I Europa och EU tar det sig uttryck i ett Rumänien och Bulgarien tar nya steg mot medlemskap 2007. Utvidgningen fortsätter. Samtidigt är det slående hur det svenska valresultatet gläder européer långt bortom våra partigränser. Den … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Services of General Interest to be liberalised sector by sector. Gunnar Hökmark MEP

15 years ago telephone services as well as air transport were public services of general interest. If there at the time had been a framework directive protecting the old structures and old methods we would have missed all the radical … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Speech in the plenary debate about services of general interest

I should like to underline in this debate that there is no call in the report for a framework directive or a horizontal framework of any kind, but there is an emphasis on legal clarity based on a sectoral approach … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Anförande i Europaparlamentets debatt om tjänster i allmänhetens intresse

I should like to underline in this debate that there is no call in the report for a framework directive or a horizontal framework of any kind, but there is an emphasis on legal clarity based on a sectoral approach … Continue reading

Posted in Anförande, Tillvaxt | Leave a comment

Moderaterna och socialdemokraterna – Nyhetsbrevet Frihetens värden

Kära läsare, Ett tag sedan senast, delvis beroende på valrörelse. På min blogg www.gunnar.moderat.se/?page=19&use=blogg har jag däremot haft en bättre kontinutitet och där återkommer jag mer frekvent, och kortare, till olika kommentarer om det som händer och sker, i Europaparlamentet, … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment