Terror destabiliserar

[BILD1]Under dagen röstade vi i Europaparlamentet bland annat om tjänster i allmänhetens intresse där jag varit rapportör för EPP-ED gruppen, där vi med likasinnade drev igenom kravet att kommissionen ska återkomma med förslag till sektorsdirektiv som öppnar för konkurrens istället för ett ramverksdirektiv som skulle ge dem en egen ställning Läs mer…

Turkiet

I dag röstade Europaparlamentet för fortsatta förhandlingar med Turkiet. Det var väntat men likväl en tydlig och bra signal. De krav som ställs på Turkiet blev också mer anpassade till vad som gäller gentemot andra länder efter en rätt hetsig debatt. För min egen del blev det i dag på Läs mer…

Inget nytt med gammal antisemitism

[BILD1]Iransk TV anser att filmen Pirates of Caribean och Walt Disney är en del av den judiska konspirationen. MEMRI som dokumenterar och översätter vad som sägs i Mellersta Österns olika diktaturer ger i åtskilliga fall en möjlighet att förstå det mörker som omger många av dessa regimer. Det är inget Läs mer…

Europa fortsätter att utvecklas

Den politiska vardagen fortsätter. I Europa och EU tar det sig uttryck i ett Rumänien och Bulgarien tar nya steg mot medlemskap 2007. Utvidgningen fortsätter. Samtidigt är det slående hur det svenska valresultatet gläder européer långt bortom våra partigränser. Den senaste veckan och de senaste dagarna har präglats av gratulationer Läs mer…