Det bidde en korvett

Det finns en betydande vilja att hjälpa Libanon i landets återuppbyggnad. Det visar resultatet vid givarkonferensen i Stockholm. Och det är viktigt att det internationella samfundet ger stöd, dels av uppenbara humanitära skäl, skäl som också borde omfatta Israel som utsattes för beskjutning och ödeläggelse av Hizbollah, men också för Läs mer…

Vad vill de?

[BILD1]På ett torgmöte i dag vid Sergels Torg kunde jag inte låta bli att ställa frågan om det var någon i publiken som kunde säga en sak som miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet är överens om. Det var faktiskt ingen som riktigt ville svara på det. För alliansens del gäller motsatsen. Läs mer…

Libanon behöver mer än pengar

[BILD1]Ett stabilt Libanon är en förutsättning för säkra gränser mellan landet och Israel. Det kräver att omvärlden agerar utifrån den roll som Iran spelar för att destabilisera och stödja utvecklingen av en stat i staten präglad av Hizbollah och totalitär islamism Magnus Norell skriver i dag på DN-debatt om hur Läs mer…

Inget att säga i en kaskad av ord

Intressant nog finns det inget om Lars Danielsson på socialdemokraternas hemsida. Där finns annars det mesta, om hur Göran Persson har besökt en fjärdeklass och talat om att skaffa hund, om Mona Sahlins kaskad av brev till Fredrik Reinfeldt och om alla hot mot välfärden som de socialdemokratiska valstrategerna ser Läs mer…

De kunde inte styra landet

[BILD1]Redan när formerna för regeringens hanterande av Tsunamikonferensen stod klara, under de dagar då regeringen präglades av passivitet, teaterbesök och undanflykter, stod det klart att den också skulle ha betydelse för hur en socialdemokratisk regerings förmåga att regera landet skulle betraktas. Katastrofkommissionens rapport och förhören inför KU förändrade inte detta. Läs mer…

Självbelåtenhet och stillastående

I ett europeiskt perspektiv blir stillaståendet tydligt. Sverige ligger bland de sämsta när det gäller ungdomsarbetslöshet och invandrades arbetslöshet. Vi halkar efter när det gäller Internetanvändning. Vi ligger unikt lågt när det gäller nytt företagande med anställda. Vi befinner oss bland de sämsta när det gäller investeringar i näringslivet. Socialdemokraterna Läs mer…