Platons akademi var början

Ett av de områden där EU-samarbetet kan göra mest nytta är den europeiska forskningspolitiken, inte för att det handlar om särskilt stora belopp utan för att man bidrar till ett samarbete och en rörlighet över gränserna som ger en särskild dynamik. För min del kommer jag under de närmaste dagarna Läs mer…

Ett steg framåt men fler behövs

Så har förslaget om ett nytt tjänstedirektiv tagit ett nytt steg framåti och med att det österrikiska ordförandeskapet har lyckats få rådet att sluta upp bakom kommissionens nya förslag så som det såg ut efter parlamentets behandling. Belgien och Litauen avstod från att delta i beslutet, av motsatta skäl. Det Läs mer…

Ingen sms-skatt

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och ledamot av parlamentets ekonomiska utskott, med anledning av uppgifter från Reuters om en kommande EU-skatt på sms och e-post. – Det kommer inte att bli någon EU-skatt på sms eller på e-post. För det första finns det i dag inget förslag Läs mer…

Tjänster i allmänhetens intresse – konkurrens eller monopol?

PR\612110SV.doc PE 372.142v01-00 Extern översättning SV SV EUROPAPARLAMENTET 2004 « ««« « « « « « « « « 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 2006/2101(INI) 16.5.2006 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tjänster av allmänt intresse (2005/2101(INI)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Bernhard Rapkay Föredragande av yttrandet (*): Läs mer…

Ingen skatt på email!

– Det kommer inte att bli någon EU-skatt på sms eller på e-post. För det första finns det i dag inget förslag om detta. För det andra krävs det en enhällighet mellan medlemsstaterna för att det ska bli verklighet och någon sådan enhällighet finns inte. För det tredje ska skatter Läs mer…