Monthly Archives: May 2006

Platons akademi var början

Ett av de områden där EU-samarbetet kan göra mest nytta är den europeiska forskningspolitiken, inte för att det handlar om särskilt stora belopp utan för att man bidrar till ett samarbete och en rörlighet över gränserna som ger en särskild … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Nej till skydd mot konkurrens

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Ett steg framåt men fler behövs

Så har förslaget om ett nytt tjänstedirektiv tagit ett nytt steg framåti och med att det österrikiska ordförandeskapet har lyckats få rådet att sluta upp bakom kommissionens nya förslag så som det såg ut efter parlamentets behandling. Belgien och Litauen … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Vikten av en gemensam transatlantisk kapitalmarknad – anförande i Europaparlamentet

– Herr talman! Även jag vill gratulera Erika Mann till ett väl genomfört arbete med betänkandet. Det finns ett mål i betänkandet som jag särskilt vill understryka: målet att senast 2010 uppnå en gemensam transatlantisk kapitalmarknad. Det är nämligen ett … Continue reading

Posted in Anförande, Tillvaxt | Leave a comment

Ingen sms-skatt

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och ledamot av parlamentets ekonomiska utskott, med anledning av uppgifter från Reuters om en kommande EU-skatt på sms och e-post. – Det kommer inte att bli någon EU-skatt på sms eller på … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Campaign to hinder competition is a campaign against the citizens

  “The overall purpose of a special directive on services of general interest is to preserve and protect the services that exist, not to stimulate improvement and renewal for the public good.   “It is not the actual services that … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Tjänster i allmänhetens intresse – konkurrens eller monopol?

PR\612110SV.doc PE 372.142v01-00 Extern översättning SV SV EUROPAPARLAMENTET 2004 « ««« « « « « « « « « 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 2006/2101(INI) 16.5.2006 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tjänster av allmänt intresse (2005/2101(INI)) Utskottet för … Continue reading

Posted in Rapport, Tillvaxt | Leave a comment

Ingen skatt på email!

– Det kommer inte att bli någon EU-skatt på sms eller på e-post. För det första finns det i dag inget förslag om detta. För det andra krävs det en enhällighet mellan medlemsstaterna för att det ska bli verklighet och … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment