Konkurrens är bra för konsumenterna – årliga konkurrensrapporten från Konkurrensverket

Inom de områden där vi har konkurrens har priserna blivit lägre och tjänsterna bättre. Inom de omåden där vi har ingen konkurrens eller ofullständig konkurrens kan priserna bli lägre och tjänsterna bättre. Genom medlemskapet i EU har Sverige stimulerats till avregleringar samtidigt som konkurrensen har ökat inom tidigare konkurrensutsatta marknader. Läs mer…

Time for a new Iran policy!

For quite a long time European Union, with UK, France and Germany as active negotiators, has tried to get Iran to follow the rules of the Non-proliferation Treaty it has signed. Instead they have secretly developed nuclear capacity and a new range of missiles capable of reaching Israel as well Läs mer…

Ett nytt år och nya utmaningar

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina visar på ett problem som är hela Europas. Den ryska gasexporten gör Europa mer och mer beroende till Ryssland. Den nya gasledningen i Östersjön, som syftar till att gå vid sidan om dagens transitländer, för att därmed göra även dem mer beroende av de gasleveranser Läs mer…

Hard to understand

This mother who is ready to sacrifice her ten sons is not a representative of normal people. She is a representative of extremists. It is important to understand that the majority of palestinians are not like her just as it is important to understand that people like her exist.