Mindre statsstöd är bättre

Nytt, fokuserat, statsstöd i EU – Vi kommer att få en mer fokuserad statsstödspolitik i EU, stödet ska minska och reglerna bli striktare. Det blir strängare krav på medlemsstaterna och ökad insyn. Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, efter att parlamentets ekonomiska utskott enhälligt antog hans rapport om Läs mer…

Globaliseringens krav

Som jag skrev häromdagen beror den svenska ekonomins relativt höga tillväxt på att vi är ett land som i hög grad drar nytta av globaliseringen. Det gör vi för att vi har företag som tidigt utvecklats till internationellt ledande företag under en tid av innovativ förändring i det svenska samhället. Läs mer…

Stöd frihetens krafter

Den fria världen agerar ständigt som om den förtryckta världen förtrycks av någon annan än av sina egna förtryckare samtidigt som man betraktar den förtryckta världens ledare som företrädare för de förtryckta folken. Det gär att vi glömmer dem som lider under förtrycket. Ayman Nour är en av dem. Ge Läs mer…

Hamndirektivet återförvisades- veckorapport från moderaterna i Europaparlamentet

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 3 2006-01-20 Parlamentet har i veckan haft session i Strasbourg. Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se Transport – Tillträde till marknaden för hamntjänster EP förkastade i veckan, med 525 röster för och 112 röster emot, KOMs förlag om tillträde till marknaden för hamntjänster (A6-0410/2005). Förslaget Läs mer…

Vinterdag i Stockholm

I dag höjde riksbanken styrräntan med 0,25. Det har statsministern argumenterat emot eftersom han vill att den ekonomiska politiken ska bedrivas av riksbanken i stället för av regeringen. Det är på samma gång också ett uttryck för hur valhänt socialdemokratin står inför den ekonomiska politikens utmaningar. Den svenska ekonomin har Läs mer…