Konkurrens ligger i allmänhetens intresse, också när det gäller tjänster i allmänhetens …

Tisdagen den 31 januari börjar det ekonomiska utskottet sin behandling av kommissionens vitbok om tjänster i allmänhetens intresse. Parlamentets rappportör är socialisten Bernard Rapkay. Gunnar Hökmark är skuggrapportör och företrädare för EPP-ED gruppen. – Det faktum att en tjänst eller verksamhet är särskilt viktig för den enskilde medborgaren gör inte Läs mer…

Så blev det inte

Även om det var nära så blev det inte skifte på presidentposten i Finland. Närmare 52% av de finska väljarna gav Halonen sitt stöd. Men det var tveklöst närmare än vad någon hade trott för några veckor sedan och visar på en större vilja bland finska väljare att att förnya Läs mer…

Rapport från Europaparlamentet vecka 4

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 4 2006-01-27 Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se Ekonomiska – Statsstöd Ekonomiska utskottet antog på tisdagen med enhällighet och endast en nedlagda röst Gunnar Hökmarks initiativrapport om statsatsstöd. Rapporten är parlamentets bidrag till den handlingsplan som Kommissionen Läs mer…

Iran mot väggen

I måndags för två veckor sedan träffades länderna i FN´s säkerhetsråd tillsammans med Tyskland, som är en av de tre EU-nationer som fört förhandlingar med Iran, för att diskutera den fortsatta hanteringen av Irans vägran att följa icke-spridningsavtalet för att istället själv genomföra hela kärnbränslecykeln inklusive anrika uran. Det blev Läs mer…

Förintelsens minnesdag i dag

I dag är dagen då koncentrationslägret Auschwitz befriades. Det har också blivit dagen för hågkomsten av Förintelsen. Det är en minnesdag som är väl befogad i en tid då antisemitism öppet präglar regimer och politiska grupper i Mellersta Östsern samtidigt som den finns levande även i vår del av världen. Läs mer…