Monthly Archives: January 2006

Konkurrens ligger i allmänhetens intresse, också när det gäller tjänster i allmänhetens …

Tisdagen den 31 januari börjar det ekonomiska utskottet sin behandling av kommissionens vitbok om tjänster i allmänhetens intresse. Parlamentets rappportör är socialisten Bernard Rapkay. Gunnar Hökmark är skuggrapportör och företrädare för EPP-ED gruppen. – Det faktum att en tjänst eller … Continue reading

Posted in Rapport, Tillvaxt | Leave a comment

Så blev det inte

Även om det var nära så blev det inte skifte på presidentposten i Finland. Närmare 52% av de finska väljarna gav Halonen sitt stöd. Men det var tveklöst närmare än vad någon hade trott för några veckor sedan och visar … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Presidentvalet ett paradigmskifte i finsk politik

I dag slutförs det finländska presidentvalet. Om Sauli Ninistö, den sittande presidenten Halonens utmanare, vinner innebär det ett stort paradigmskifte i finsk politik med betydelse även för Sverige. Han blir i så fall den förste presidenten från Samlingspartiet under efterkrigstiden. … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Rapport från Europaparlamentet vecka 4

Veckorapport Europaparlamentet Vecka: 4 2006-01-27 Parlamentet har i veckan haft utskottsmöten i Bryssel. Mer om den moderata delegationens arbete på www.europa.moderat.se Ekonomiska – Statsstöd Ekonomiska utskottet antog på tisdagen med enhällighet och endast en nedlagda röst Gunnar Hökmarks initiativrapport om … Continue reading

Posted in Veckorapport | Leave a comment

Iran mot väggen

I måndags för två veckor sedan träffades länderna i FN´s säkerhetsråd tillsammans med Tyskland, som är en av de tre EU-nationer som fört förhandlingar med Iran, för att diskutera den fortsatta hanteringen av Irans vägran att följa icke-spridningsavtalet för att … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Förintelsens minnesdag i dag

I dag är dagen då koncentrationslägret Auschwitz befriades. Det har också blivit dagen för hågkomsten av Förintelsen. Det är en minnesdag som är väl befogad i en tid då antisemitism öppet präglar regimer och politiska grupper i Mellersta Östsern samtidigt … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Det är övergången mellan företagande och arbete som måste underlättas – om plattskatt

Den globala utmaningen innebär att länder som Sverige måste utveckla nya jobb, nya produkter, nya tjänster, nya marknader och nya företag. De nya ekonomierna i Europa liksom i Asien konkurrerar inte längre med billiga och enkla produkter utan med samma … Continue reading

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Ett konsekvens av demokratiska val men ett bakslag

Det palestinska valet blev ett bakslag för demokratins ideal. Hamas är en terroristorganisation som predikar hat, antisemitism och hotar att göra allt den kan för att utplåna Israel. Det är ett bakslag för fredsprocessen. Det faktum att valens genomförande var … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment