Om budgeten

I dag börjar slutfasen av det brittiska ordförandeskapet i och med att det Europeiska rådet samlas för att förhandla om budgeten. Det brittiska ordförandeskapet är på väg att bli ett stort misslyckande för Blair liksom för EU. Det som Tony Blair gav ett hopp om, en förnyelse av budgeten, en Läs mer…

Tyvärr blir det datalagring

Tyvärr har den svenska regeringen lyckats med att driva igenom det största programmet för att registrera medborgarnas kontakter och kommunikationer med varandra som någon stat någonsin har genomfört. Det är konsekvensen av att Europaparlamentet i dag har sagt ja till den överenskommelse som har fattats mellan företrädare för parlamentet och Läs mer…

Ett brittiskt misslyckande

I parlamentet pågår just nu en debatt inför det Europeiska rådets möte i veckan efter en inledning av den brittiske biträdande utrikesministern. Det är ovanligt att ett ordförandeskap får en så nedgörande kritik från alla partier. Tyvärr är den välförtjänt. De stora förhoppningar som Tony Blair inledde ordförandeskapet med har Läs mer…

Datalagring

Alldeles nyss avslutades debatten i Europaparlamentet om förslaget till datalagring. Det är ett förslag som har tillkommit för att bekämpa terrorism men som framförallt kommer att handla om att lagra vanliga medborgares kontakter per telefon, mobil och internet. Aldrig någonsin i historian har så mycket data om medborgarnas kontakter med Läs mer…

Beställ boken Frihetens värden

Att slå vakt om frihetens värden är Europas viktigaste uppgift och måste prägla europeisk politik. Det är genom reformer för ett öppnare Europa som vi tillsammans kan få en mer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi. Och Europa kan göra skillnad genom att i praktisk verklighet slå vakt om frihet och demokrati Läs mer…