Utvecklingen går framåt

Utvecklingen går framåt. Sitter just nu på EPP-gruppens möte i Europaparlamentet med en trådlös uppkoppling. Ingen stor teknisk nyhet men nytt att det går att göra här i Europaparlamentet. Just nu diskuteras frågan om konkurrens i sjöfarten där det finns många röster som visserligen är för att de undantag för Läs mer…

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2005-11-30

I detta brev inte så mycket om snögubbar utan mer om seminarium med Samfundet Sverige- Israel, ekonomiska utsikter och lite annat. == Seminarium om yttrandefrihet == På söndag genomför Samfundet Sverige-Israel ett seminarium om den faktiska yttrandefriheten kring frågor som rör antisemitism, Israel och Mellersta Östern. Ett skäl till att Läs mer…

Statsstödsrapporten presenterad

I dag presenterade jag i Ekonomiska utskottet förslaget till Europaparlamentets rapport om statstöd. Det är en rapport med anledning av kommissionens förslag ”Less and better targeted state aid ” om Europeiska unionens framtida politik för statsstöd. Jag underströk i min rapport att statsstöd i sig själv leder till snedvridning av Läs mer…