Ett systemfel i vår syn på MÖ som sätter demokratin på undantag – artikel i Kvällposten

Under decennier har den europeiska politiken gentemot Mellersta Östern lidit av ett systemfel som inneburit att vi stött våldets och förtryckets krafter på bekostnad av förutsättningarna för en demokratisk och fredlig utveckling. Reaktionerna efter Yasser Arafats död är ett slående exempel på detta systemfel. Efter att under årtionden ha gett Läs mer…