Monthly Archives: March 2005

Regeringen stoppar de nya jobben — artikel Dagens Industri

Kortsiktiga nationella intressen och politisk prestige håller på att stoppa ett av Europas viktigaste reformprojekt. Den svenska regeringen bär ett stort ansvar för att arbetet med att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga ekonom, i genom att öppna den inre … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Tjänstedirektivet viktigt för jobb och tillväxt – artikel i SDS

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

You made Democracy real -speech to the 15th anniversary of Estonian Congress

Speech by Gunnar Hökmark, Member of European Parliament and head of the Swedish delegation to the EPP-ED group at the 15th anniversary of the Estonian Congress in Tallinn Saturday 2005-03-12 The Estonian Congress was a remarkable creation. It established a … Continue reading

Posted in Artikel, English | Leave a comment

Regeringen leder protektionismen – artikel i SvD

Uppenbarligen var han [Thomas Östros] inte helt nöjd med det förslag som nu finns och som ska behandlas i Europaparlamentet till sommaren, skriver Per Ericson om hur den svenska regeringen motarbetar de förslag om att öppna Europa för servicesektorn så … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Lissabonprocessens fortsättning. Anförande i Europaparlamentet.

De viktiga frågorna i Lissabonprocessen handlar inte om vad utan hur vi skall uppnå det, inte om att andra är bättre utan varför. Även där vi berömmer oss som allra mest av den sociala modellen måste vi fråga oss varför … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Jan Andersson bör förklara sig. Artikel i SvD

Europaparlamentet arbetar med en lag för att bekämpa kriminellas och terroristers penningtvätt. En utgångspunkt är att öka kraven på bland annat banker att kontrollera varifrån pengarna kommer när kriminell verksamhet eller finansiering av terrorism kan misstänkas.Jan Anderssons socialister (SvD Brännpunkt … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment