Jan Andersson bör förklara sig. Artikel i SvD

Europaparlamentet arbetar med en lag för att bekämpa kriminellas och terroristers penningtvätt. En utgångspunkt är att öka kraven på bland annat banker att kontrollera varifrån pengarna kommer när kriminell verksamhet eller finansiering av terrorism kan misstänkas.Jan Anderssons socialister (SvD Brännpunkt 26/2) föreslår att högre offentliga tjänstemän, ledande jurister, partitjänstemän och Läs mer…