Tvinga Iran stoppa stödet till terror

Terrorförklara Hizbollah! Det iranska stödet till terrorism och självmordsbombare måste stoppas. Det finns ett tydligt och uppenbart syfte med det iranska stödet och det är att destabilisera fredsprocessen mellan palestinier och israeler. EU har ett ansvar för att klargöra för regimen att den har ett ansvar för att bryta sitt Läs mer…

(s)-politik för ökade underskott

Pressmeddelande, 2005-02-22 – Det är beklagligt att svenska socialdemokrater i Europaparlamentet säger nej till insatser för ökat arbetsutbud. I stället stöder socialdemokraterna de regeringar som vill öppna upp stabilitetspakten för ökade underskott. Det kan bara leda till ökade räntor och försvagade hushållsekonomier. Det säger Gunnar Hökmark med anledning av debatten Läs mer…