Monthly Archives: October 2004

Ett systemfel om radiomedarbetare tror de skall ta ställning

Radions fd utrikeskorrespondent Cecilia Uddéns åsikt att det bara är i Sverige som public service radions regler om opartiskhet gäller tyder på att det finns ett systemfel inom Sveriges Radio i synen på den egna rollen när man rapporterar från … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

EU är till för att överbrygga klyftor, inte skapa dem – artikel SvD

Posted in Blogg | Leave a comment

EU´s uppgift är att överbrygga klyftor, inte att skapa dem – artikel i SvD

EU:s uppgift är att överbrygga skillnader Det är och förblir en grund för EU att slå vakt om medborgerliga fri- och rättigheter och att skydda varje medborgare från diskriminering.Det är en kompromisslös uppgift för unionen och jag kommer lika lite … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Steg mot parlamentarisk om kommissionen fälls – artikel i GP

ppdaterad: 2004-10-27 08:58Historiskt misstag fälla kommissionen I dag skall Europaparlamentet godkänna den Europeiska kommissionen för de kommande fem åren. Eller inte. Enligt media avser majoriteten av de svenska ledamöterna underkänna kommissionen, några avstår från att ta ställning. Vi moderater ger … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Fäll inte EU-kommissionen – i SvD Brännpunkt

Posted in Blogg | Leave a comment

Fäll inte kommissionen – artikel i SvD

EU-parlamentariker måste ha förmåga att skilja mellan religionsuppfattning och politisk makt. Det är en förutsättning för ett brett och framgångsrikt EU-samarbete över religionsgränserna, hävdar Gunnar Hökmark, moderaternas gruppledare i EU-parlamentet. Det nya Europa ställer större krav på respekten för olikheterna … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Turkey and the tradition of EPP – article in European Voice

TURKEY!!1S EU APPLICATION AND THE EPP TRADITION To unite Germany and France after two murderous world wars seemed. Half a century on, this Europe – scarred by centuries of conflict – is at peace. That is above all thanks to … Continue reading

Posted in Artikel, English | Leave a comment

Anförande i Europaparlamentet om Prodikommissionens bokslut

Anförande av moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark onsdagen den 13 oktober 2004 angående EU-kommissionens ordförandes rapport över den gångna mandatperioden. Det talade ordet gäller Herr/ Fru Talman, Vi har i dag bakom oss en historisk utvidgning som bidrar till … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment