Arabers rätt till frihet

EU måste hävda arabers rätt till demokrati och frihet och sluta med att betrakta förtryck som en naturlig del av kultur och religion. Europeiska unionen måste bli en kraft för frihet och demokratisk utveckling i hela Mellersta Östern. Alltför länge har Europas politiker sett genom fingrarna med förtrycket av araber Läs mer…