Monthly Archives: May 2004

Min avvikande mening i försvarsberedningen

Avvikande mening från riksdagsman Gunnar Hökmark, Moderata Samlingspartiet Viktiga steg för att förändra försvaret som möter moderata utgångspunkter Försvarsberedningen redovisar i sitt underlag till 2004 års försvarsbeslut ett förslag till en ny inriktning av den svenska Försvarsmakten som jag anser … Continue reading

Posted in Allmänt, Artikel, Riksdag | Leave a comment

Anförande vid riksdagens granskningsdebatt den 26 maj 2004

Fru talman! När man går in i Riksdagshuset genom det som för min del är favoritentrén, nämligen stora entrén mot Norrbro, ser man en fascinerande fasad som på många sätt är en spegling av den tid då Riksdagshuset byggdes men … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

s skapar nya skiljelinjer i EU – i Nynäshamn

Socialdemokraterna odlar rädsla och misstänksamhet mot det nya Europa. Det är en politik som riskerar att skapa nya skiljelinjer och motsättningar i europeisk politik. Det blir inte bättre av att man samtidigt med skräckbilder om samarbetet vill centralisera flera av … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Junilistan vill samarbeta utan stadga – artikel på Brännpunkt

Birgitta Swedenborg säger ja till EU-samarbete men nej till en okontrollerad utveckling mot överstatlighet. Trots det motarbetar hon grundlagsförslaget som reglerar att det är medlemsländerna och ingen annan som enhälligt bestämmer vilken kompetens EU skall ha och som klargör att … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Varför gör Svenska Kyrkan sig till en part i MÖ-konflikten? artikel i Expressen

En enda stat i världen lever under hotet att utplånas av sina grannar. Dess medborgare mördas just för att de är judar. Dess grannar är brutala diktaturer som odlar hat och antisemitism.I denna del av världen och i denna konflikt … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Om kyrkans deltagande i kampanjen mot Israel – ur Kyrkans tidning

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Europa är större än den musik vi är vana vid – uttalande efter Schlagerfestivalen

Det är inte alls underligt att grannländer tenderar att rösta på varandra. Det är ett utryck för kulturell närhet. Så har det alltid varit. En del kan högfärdigt avfärda andra länders bidrag med att andra är omogna, så har vi … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment