Min avvikande mening i försvarsberedningen

Avvikande mening från riksdagsman Gunnar Hökmark, Moderata Samlingspartiet Viktiga steg för att förändra försvaret som möter moderata utgångspunkter Försvarsberedningen redovisar i sitt underlag till 2004 års försvarsbeslut ett förslag till en ny inriktning av den svenska Försvarsmakten som jag anser är ett viktigt steg framåt för svensk  försvarspolitik i en Läs mer…