Monthly Archives: March 2004

EU måste stödja demokrati och frihet i Mellersta Östern

Europeiska unionen måste med kraft stödja de demokratiska och liberala krafterna i arabvärlden och reagera mot förtryck och terror. Genom att utgå ifrån att dagens förtryckare är legitima regimer sviker man de demokratiska krafterna inom arabvärlden. Inför Arabförbundets uppskjutna men … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Obesvarad debattutmaning av socialdemokraternas Inger Segelström

Inger, Terrordåden i Madrid understryker behovet av ett europeiskt samarbete som kan möta terror och konflikter i vår närhet, likaväl som det kan bidra till fred och säkerhet i andra delar av världen. En gemensam utrikes- och säkerhetspolitik ställer krav … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Socialdemokraterna lider brist på Europavision! Artikel via LNB

Socialdemokraterna har nu börjat Europavalkampanjen. De har fortfarande inga idéer om hur det europeiska samarbetet skall utvecklas utan valrörelsen skall uppenbarligen bedrivas som ett gammaldags klasskampsval. Kanske är det nödvändigt att prata om annat och mest ägna sig åt att … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

s sviker Europatanken

Socialdemokraterna sviker Europatankens mest grundläggande idé om att föra människor närmare varandra. Istället för att gå i täten för ett nytt och öppet Europa har socialdemokraterna valt att gå i täten för motsättningarnas och byråkratins Europa. Det är en skam … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Internationellt ansvar eller inrikes taktik? Artikel om försvaret i Blekinge Läns tidning

Vill Göran Persson hellre dra ner försvarsanslagen med 3 miljarder än att leva upp till Sverige löften om ökad förmåga till internationella insatser för fred och säkerhet? Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslutet visar att han måste välja mellan två oförenliga budskap … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Freden eller besparingarna? artikel i Gotlands Allehanda

Vill Göran Persson hellre dra ner försvarsanslagen med 3 miljarder än att leva upp till Sverige löften om ökad förmåga till internationella insatser för fred och säkerhet? Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslutet visar att han måste välja mellan två oförenliga budskap … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Den fria rörligheten ska bejakas – inlägg på Svenska Dagbladets ledarsida

Det är inte den fria rörligheten som skall motverkas utan risken för missbruk av de sociala systemen. Regeringen försöker i sin skrivelse göra det motsatta. Det är som att man hellre värnar om system som medger missbruk än att bejaka … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Säg ja till fri rörlighet- artikel i Svenska Dagbladet

Det är inte den fria rörligheten som skall motverkas utan risken för missbruk av de sociala systemen. Regeringen försöker i sin skrivelse göra det motsatta. Det är som att man hellre värnar om system som medger missbruk än att bejaka … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment