s sviker Europatanken

Socialdemokraterna sviker Europatankens mest grundläggande idé om att föra människor närmare varandra. Istället för att gå i täten för ett nytt och öppet Europa har socialdemokraterna valt att gå i täten för motsättningarnas och byråkratins Europa. Det är en skam för Sverige. Friheten och öppenheten vinner alla på. Sveriges problem Läs mer…