Höj officersyrkets status! artikel med Anders Svärd i SvD

Höj officersyrkets status! Personalen utgör Försvarsmaktens viktigaste resurs. Formerna för hur man rekryteras och utbildas avgör inte bara förbandens kvalitet utan också insatsförsvarets tillgänglighet. Därför krävs det omfattande förändringar när det gäller rekrytering och utbildning av såväl värnpliktiga som officerare. Vårt lands militära försvar genomgår en omfattande förändring. Det är Läs mer…