Ett Europa för frihet och demokrati -anförande i riksdagen den 20 november 2003

Anförande av Konstitutionsutskottets ordförande riksdagsman Gunnar Hökmark i riksdagens debatt den 20 november 2003 angående Sverige och förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag (nedtecknat av riksdagsstenograferna) Fru talman! När Winston Churchill höll sitt berömda tal i Fulton 1946 konstaterade han att en järnridå hade fallit ned i Europa. Bakom den Läs mer…

Anförande i riksdagen om ett nytt konstitutionellt fördrag för Europa

Anförande av Konstitutionsutskottets ordförande riksdagsman Gunnar Hökmark i riksdagens debatt den 20 november 2003 angående Sverige och förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag (nedtecknat av riksdagsstenograferna) Fru talman! När Winston Churchill höll sitt berömda tal i Fulton 1946 konstaterade han att en järnridå hade fallit ned i Europa. Bakom den Läs mer…