Monthly Archives: November 2003

Ett Europa för frihet och demokrati -anförande i riksdagen den 20 november 2003

Anförande av Konstitutionsutskottets ordförande riksdagsman Gunnar Hökmark i riksdagens debatt den 20 november 2003 angående Sverige och förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag (nedtecknat av riksdagsstenograferna) Fru talman! När Winston Churchill höll sitt berömda tal i Fulton 1946 konstaterade han … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Gränsen mot hat och förtryck den enda gräns som kan ge fred – artikel i några regionala …

Under parollen ”Israel måste utplånas från kartan” presenterade den iranska regimen för en månad sedan sin nya robot med 170 mils räckvidd. Man kan tycka att hotet att utplåna en medlemsnation i FN borde ha lett till internationell uppmärksamhet eller … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Anförande i riksdagen om ett nytt konstitutionellt fördrag för Europa

Anförande av Konstitutionsutskottets ordförande riksdagsman Gunnar Hökmark i riksdagens debatt den 20 november 2003 angående Sverige och förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag (nedtecknat av riksdagsstenograferna) Fru talman! När Winston Churchill höll sitt berömda tal i Fulton 1946 konstaterade han … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

Berlusconi duger inte som måttstock – inlägg DN ledarsida

Kanske var det med viss illmarighet som Barbro Hedwall om riksdagens nej till en vald ordförande i Europeiska rådet skrev att riksdagsmajoriteten stöttar Berlusconi. Det är lätt att hålla med om att Berlusconis ordförandeskap är ett starkt argument mot roterande … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Ett militärt försvar som kan användas för freden – artikel i Vårt Försvar

Det är en paradox att samtidigt som vår del av världen har blivit fredligare så används det svenska försvaret allt mer för att lösa svåra och farliga militära uppgifter. Bosnien, Kosovo, Afghanistan och Kongo ger tydliga exempel vad som i … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Mänskliga rättigheter i arabvärlden – motion till riksdagen

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter i arabvärlden. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bistånd och stöd till organisationer som glorifierar … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment