Fria och oberoende media – motion till riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Media skall stå fria från staten 34 Nya media bidrar till ökad frihet 55 Pressfrihetens ideal skall prägla medias utveckling 66 Statens roll för oberoende och fria etermedia 97 Public serviceuppdraget 98 Fristående TV-kanalers förutsättningar 119 Fristående radio 1210 Utvecklingen av digital-TV Läs mer…

Stärkt personlig integritet – motion rill riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Bakgrund 34 Gällande rätt 55 Offentlighetsprincipen 66 Registerlagstiftningen 76.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen (PUL) 76.2 Samkörning av register 76.3 SPAR 107 Integritetsskyddets framtida utformning 102 Förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagen beslutar att för regeringen ge tillkänna som sin mening vad i motionen Läs mer…

En frihetens författning – Partimotion

1 SammanfattningFör att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella åtaganden om skyddet av de enskilda medborgarnas fri- och rättigheter. Sveriges nuvarande grundlag har gradvis förändrats sedan dess tillkomst Läs mer…