Monthly Archives: October 2003

Fria och oberoende media – motion till riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Media skall stå fria från staten 34 Nya media bidrar till ökad frihet 55 Pressfrihetens ideal skall prägla medias utveckling 66 Statens roll för oberoende och fria etermedia 97 Public serviceuppdraget 98 … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Stärkt personlig integritet – motion rill riksdagen

1 Innehållsförteckning1 Innehållsförteckning 22 Förslag till riksdagsbeslut 23 Bakgrund 34 Gällande rätt 55 Offentlighetsprincipen 66 Registerlagstiftningen 76.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen (PUL) 76.2 Samkörning av register 76.3 SPAR 107 Integritetsskyddets framtida utformning 102 Förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagen beslutar att … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Anförande i riksdagsdebatt den 23 oktober 2003 om Public Service

Fru talman! Först av allt vill jag säga en sak. En självständig public service-verksamhet i det svenska samhället är viktig. Den är viktig både för det svenska samhället och för det svenska kulturlivet. Jag vill också säga något annat med … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

En frihetens författning – Partimotion

1 SammanfattningFör att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella åtaganden om skyddet av de enskilda medborgarnas fri- och … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Om en ny konstitution för EU – anförande i riksdagsdebatt den 15 oktober 2003

Anförande av riksdagsledamot Gunnar Hökmark onsdagen den 15 oktober 2003 i särskild debatt i riksdagen om förslaget till en nytt fördrag om konstitution för Europeiska unionen Fru Talman, Moderaternas och mitt engagemang för Europa är inte ett engagemang för EU … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Anförande i riksdagen i den särskilda debatten om det europeiska fördaget

Anförande av riksdagsledamot Gunnar Hökmark onsdagen den 15 oktober 2003 i särskild debatt i riksdagen om förslaget till en nytt fördrag om konstitution för Europeiska unionen Fru Talman, Moderaternas och mitt engagemang för Europa är inte ett engagemang för EU … Continue reading

Posted in Anförande | Leave a comment

Ett systemfel i synen på muslimska diktaturer – motion till riksdagen

Ett systemfel i synen på muslimska och arabiska diktaturer Det finns ett systemfel i den fria världens syn på på muslimska och arabiska regimer och folk. Det finns inget i vare sig islamsk tro eller arabisk kultur som förutskickar eller … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment