Monthly Archives: September 2003

Vi betalar världens högsta skatter för den välfärd vi inte får – Frihetens värden

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-10-01 Kära läsare, I detta brev lite om vårt samhälles förmåga att klara svåra utmaningar, om slutet på den offentliga sektorn , om euron och vår självbild samt om landet som hotar att utplåna en medlem av … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Den som vill fred måste bekämpa hatet – artikel i Norrköpings Tidningar

Posted in Blogg | Leave a comment

Så viktig är demokratin och så stark måste den vara – Frihetens värden 2003-09-13

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-09-13 Kära läsare, Plötsligt förbyttes kampanjens iver och entusiasm till sorg och chock. Två barn och en make står plötsligt ensamma i livet. Den mardröm som finns i varje familj att en älskad skall gå bort har … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

De demonstrerar mot demokratin – inte mot terrorn och dess beskyddare

Det finns en medlemsnation i FN som lever under det uttalade hotet att krossas och förgöras av sina grannar. Grannarna tillhör världens mest grymma och förhatliga diktaturregimer. De mördar och förtrycker sina egna folk och odlar hatet mot andra människor … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Med vänsterns politik hade det inte funnits något europeiskt samarbete – artikel i GA

Hade Sverige och Europa haft det bättre utan samarbete? Hade Sverige och Europa varit en bättre del av världen utan fri och öppen handel mellan länderna? Hade vi levt i en tryggare del av världen om varje land hade gått … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

De demonstrerar mot demokratin men inte mot diktaturerna – ártikel i Norrköpings Tidningar

Posted in Blogg | Leave a comment

Vinner vänstern folkomröstningen läggs en ny grund för svensk europapolitik

Ett nej till euron skulle innebära den största utrikespolitiska triumfen för vänsterpartiet och miljöpartiet någonsin. Det kommer att tvinga Sverige från fullvärdigt medlemskap till undantag i samarbetet samtidigt som EU får tio nya fullvärdiga medlemmar. Vänsterpartiets och miljöpartiets motvilja till … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Varför vill inte centern ha flera valutor i Sverige? replik i NWT

Det är numera ställt utom allt tvivel att en gemensam valuta leder till ökad handel och tillväxt liksom en bättre prispress. Detta erkänner även nej-sidans företrädare. Skälet är rätt uppenbart. En gemensam valuta underlätter för handel, skapar ökad säkerhet för … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment