Monthly Archives: August 2003

Vill Nej-sidan omförhandla avtalet med EU?

Röstar Sverige nej den 14 september innebär det att vi ställer oss utanför ett samarbete som vi redan är medlemmar i. Samtidigt kommer 10 nya länder att helt och fullt träda in i det gemensamma valutasamarbetet med sikte på att … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Ystad växte liksom andra städer fram på grund av handel. Och euron ger mer handel.- artikel i YA

Det är ingen tillfällighet att Ystad ligger där det ligger. Samma gäller städer och samhällen som Simrishamn, Skillinge och Brantevik. Under århundraden har handel och samfärdsel lett till att städer och handelsplatser har vuxit fram vända mot andra delar av … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

EU´s nya medlemmar kan få euron före Sverige om nej-sidan får som de vill

Posted in Blogg | Leave a comment

Varför inte en särskild krona för varje del av Sverige – artikel i NWT

Det är nu ställt utom all diskussion att en gemensam valuta ger ökad handel och tillväxt. Det har även Nej-sidans ekonomer och andra företrädare accepterat. Det är inte så underlig eftersom det är uppenbart att en gemensam valuta gör det … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Skilda valutor försvårar för marknadsekonomin – inlägg i SvD

Med den gemensamma valutan ökar öppenheten och konkurrensen i den europeiska ekonomin. Det var mot denna bakgrund som jag ställde frågan hur man kan förena en marknadsliberal hållning med ett nej till euron. Birgitta Swedenborgs svar på denna fråga gör … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Frihetens värden 2003-08-10 – om älvornas dans

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-08-10 Kära läsare, I detta brev lite om älvorna som lägger sig kring ängar och marker, och kring oss själva, om euron, om nejsidans oförmåga att diskutera vad som är bra för Europa, om frågan om civil … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Persson måste följa riksdagen – artikel i GP

Posted in Blogg | Leave a comment

Sviker Persson Sverige eller företräder han riksdagens uppfattning?Artikel i GP

Vad säger Göran Persson inför och i förhandlingarna om ett konstitutionellt fördrag för EU? Sviker han riksdagen eller står han upp för och företräder den politik som den svenska riksdagen har lagt fast i frågan om en vald president för … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment