Aktivister som bekämpar Israel kämpar inte för freden! – Artikel i SDS tillsammans med Lotta …

ISM – i fredens tjänst? Vem är fredsaktivist? 1993 ingicks ett avtal mellan Israel och den palestinska myndigheten som kort uttryckt innebar land mot fred, och en väg mot fredlig samexistens. Efter detta avtals undertecknande minskade inte utan ökade mordattackerna mot civila israeler. Den palestinska myndigheten, som förväntades hindra terror Läs mer…