KU-anmälan mot Göran Persson och Anna Lindh

Stockholm den 18 juni 2003 Till Konstitutionsutskottet Den 10 april 2003 beslöt riksdagen att säga nej till förslaget om en vald president i Europeiska rådet. Riksdagen fattade sitt beslut på förslag av det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet (2002/03: KUU1) som i sitt betänkande hade berett de institutionella frågorna inför utformningen Läs mer…

Min uppfattning i Försvarsberedningens junirapport

Avvikande uppfattning av Gunnar Hökmark (m) Försvarsberedningens rapport ”Vårt militära försvar – vilja och vägval”om de försvarspolitiska vägvalen visar i sina huvuddelar på en inriktning av Försvarsmaktens utveckling som jag kan instämma i. Avgörande för Försvarsmaktens förmåga att möta framtida utmaningar i ett nytt säkerhetspolitiskt läge blir emellertid självfallet den Läs mer…