Monthly Archives: June 2003

Regeringen skall följa riksdagen!- artikel i SvD

Vid toppmötet i Thessaloniki måste Göran Persson göra klart att Sverige är emot en vald president för Europeiska rådet. Förslaget förskjuter makten inom EU till rådet och till de stora länderna som i praktiken kommer att kontrollera ordförandeposten. Genom att … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

KU-anmälan mot Göran Persson och Anna Lindh

Stockholm den 18 juni 2003 Till Konstitutionsutskottet Den 10 april 2003 beslöt riksdagen att säga nej till förslaget om en vald president i Europeiska rådet. Riksdagen fattade sitt beslut på förslag av det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet (2002/03: KUU1) som … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Färdplanen för fred

Posted in Blogg | Leave a comment

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-06-03

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-06-03 Kära läsare, I detta brev lite om studenter i Lund, Raoul Wallenberg i Budapest och Stockholm, Forum för levande historia, försvarsberedningens junirapport, KU´s kritik av Göran Persson och Anna Lindh samt lite om Irak och folkrätt. … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Min uppfattning i Försvarsberedningens junirapport

Avvikande uppfattning av Gunnar Hökmark (m) Försvarsberedningens rapport ”Vårt militära försvar – vilja och vägval”om de försvarspolitiska vägvalen visar i sina huvuddelar på en inriktning av Försvarsmaktens utveckling som jag kan instämma i. Avgörande för Försvarsmaktens förmåga att möta framtida … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment