Yttrandefriheten är mediapolitikens viktigaste uppgift – moderat kommittemotion om digital-TV

Moderat 3 Mediapolitikens grunderModerata Samlingspartiet anser att statens överordnade uppgift i mediapolitiken är ansvaret för att slå vakt om respekten för tryckfrihet och yttrandefrihet. Denna uppgift förutsätter att staten verkar för största möjliga utrymme för det fria ordet inom alla typer av media. Pressfrihetens ideal skall prägla framväxten av nya Läs mer…