Monthly Archives: April 2003

Varför skulle inte irakier hata sitt förtryck?

Posted in Blogg | Leave a comment

Ur nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-04-09

Nyhetsbrevet Fri Ekonomi 2003-04-09 Kära läsare, Plötsligt finns den irakiska diktaturen inte mer. Frågan om Saddam Hussein lever eller ej är inte mer betydelsefull än om en förrymd mördare är vid livet. Den Saddam Hussein som i mer än 25 … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Om Irak legat i Europa – hade vi då sett på – artikel via SNB

I decennier har irakier mördats, torterats och förtryckts. Miljontals irakier har flytt landet och miljontals irakier har dött på grund Saddam Hussein. I Irak härskar ett bestialiskt förtryck där var och en som har en annan uppfattning än diktatorn är … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Lars Ohly hade hellre sett att kurderna bombats än att USA ingripit

Posted in Blogg | Leave a comment

Yttrandefriheten är mediapolitikens viktigaste uppgift – moderat kommittemotion om digital-TV

Moderat 3 Mediapolitikens grunderModerata Samlingspartiet anser att statens överordnade uppgift i mediapolitiken är ansvaret för att slå vakt om respekten för tryckfrihet och yttrandefrihet. Denna uppgift förutsätter att staten verkar för största möjliga utrymme för det fria ordet inom alla … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment