Monthly Archives: March 2003

Fem skäl mot en aktiv stabiliseringspolitik – nyhetsbrevet Frihetens värden

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2003-03-17 Kära läsare, Efter en helg som präglades av mycket sol och vårtecken är det lätt att i vardagen se det normala dominera den vardag vi lever i. Måndagens friska vindar och lite kallare väder hör på … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

I en otryggare värld måste rätten försvaras – artikel i Norrköpings Tidningar

När börjar kriget? Det är en vanlig fråga i dessa dagar. Det säger också något om den värld vi lever i. Krig är inget abstrakt begrepp från en förfluten tid. Det är inte svårt att vara mot krig. Men tyvärr … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Saddam Hussein får inte triumfera om vi vill ha en tryggare värld – artikel i Norrköpings …

Posted in Blogg | Leave a comment

Washington Post om Irak

Posted in Blogg | Leave a comment

Europeiska konventet

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Ringholm lurade väljarna – artikel distribuerad via SNB

Regeringen har tvingats erkänna att den måste spara 10 miljarder kronor i år för att klara utgiftstaken i statens budget. Många, inte minst inom media, frågar sig vad som hänt under hösten eftersom socialdemokraterna med Bosse Ringholm i spetsen i … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Min uppfattning i Försvarsberedningen – fel att avskriva väpnade angrepp

Avvikande uppfattning från ledamoten i försvarsberedningen Gunnar Hökmark Försvarsberedningens arbete bedrivs med en stor öppenhet för olika synpunkter och reflektioner. Arbetet är emellertid så upplagt att det är försvarsberedningens ordförande som avgör den slutliga textens innehåll och därmed de bedömningar … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment