Min uppfattning i Försvarsberedningen – fel att avskriva väpnade angrepp

Avvikande uppfattning från ledamoten i försvarsberedningen Gunnar Hökmark Försvarsberedningens arbete bedrivs med en stor öppenhet för olika synpunkter och reflektioner. Arbetet är emellertid så upplagt att det är försvarsberedningens ordförande som avgör den slutliga textens innehåll och därmed de bedömningar och förslag arbetet till slut mynnar ut i. Jag har Läs mer…