Monthly Archives: September 2002

Nyhetsbrevet Fri ekonomi den 1 oktober

Kära läsare, I detta brev, skrivet alldeles efter riksdagens högtidliga öppnande och Göran Perssons regeringsförklaring något om den men framför allt något om den rödgröna oredan, om det regeringsalternativ som Göran Persson sökte stöd för men som inte fanns, ekonomins … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Utflyttningen skadar Sverige

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Radio Islam – en anmälan till Datainspektionen

Stockholm 2002-09-05 DatainspektionenBox 8114104 20 Stockholm Jag vill med denna skrivelse göra Datainspektionen uppmärksam på en otillåten behandling av personuppgifter som Radio Islam gör sig skyldig till. Radio Islam har lagt ut ett antal filer i Acrobat-format på Internet. Filerna … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Att värna demokratin är bästa vägen till fred – artikel i SDS

Posted in Blogg | Leave a comment

Socialdemokraternas besparingar för 2003

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

De kan inte skilja mellan diktatur och demokrati – eller så gör de det

Kuba är en av de få kvarvarande socialistiska diktaturstaterna i vår tid. Medborgarna hålls fängslade i sitt eget land och får inte resa ut fritt. Näringslivet är statskontrollerat och möjligheterna att försörja sig om man inte är en lydig medborgare … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Anna – du är nog bättre på socialdemokratisk budgetpolitik

Anna, Såg att du skall presentera en rapport om den framtida budgetutvecklingen. Roligt att se dig tillbaka i inrikespolitiken. Det behövs eftersom det är svårt att få konkreta svar från dina kolleger Persson och Ringholm om den socialdemokratiska budgetpolitiken. Visserligen … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Budgetperspektiv inför framtiden en rapport

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment