Sjukvården en framtidsbransch

Vårdsektorn kan bli en framtidsbransch för Sverige Bättre än bra! Det är en grundläggande utgångspunkt för varje verksamhet att den alltid kan utföras bättre. Den stora skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi är att nya idéer och förslag alltid kan prövas fritt och utvecklas utifrån människors efterfrågan och värderingar. Denna skillnad Läs mer…