Monthly Archives: July 2002

Regeringens budgetfiffel syftar till missleda – artikel i SvD

Regeringens företrädare har – som SvD påpekade i tisdags – nästan med vällust och triumf hävdat att redovisningsfifflet i Worldcom och några andra amerikanska företag visar på marknadsekonomins förfall. Det är självfallet trams. Marknadsekonomin har gett miljoner och åter miljoner … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Fatta beslut i eurofrågan! – artikel i SDS

Posted in Artikel | Leave a comment

Skatterna driver fram utflyttning av jobb och företag – artikel i SvD

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Utflyttningen fortsätter

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Svenskt näringsliv säljs ut på grund av extrema skatter – artikel i SvD

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment