Redovisning av AP-fondernas verksamhet

SammanfattningDet är det privata sparandet som är grunden för näringslivets riskkapitalförsörjning. Staten är olämplig som tillhandahållare av riskkapital då behovet av ekonomiska överväganden påverkas av politiska mål och syften. Inte minst har det under det senaste året varit uppenbart att man inom vänsterkoalitionens partier ser det statliga ägandet som en Läs mer…