Monthly Archives: April 2002

S lever hellre med höga skatter än att göra något åt problemen

Socialdemokraterna lever hellre med problemen med höga skatter än att förändra högskattepolitiken. Sverige har ett skattetryck som driver arbete och företagande ut ur landet. Det är inte bara i den svenska debatten som detta uppmärksammas. I EU-kommissionens förslag till riktlinjer … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Kronblomssocialismen uppgiven och liknöjd

Bara de som misstror politikens förmåga att göra något åt våra problem har någon anledning att förneka allvaret i arbetslösheten och den omfattande utflyttningen av företagsägande och investeringar. När socialdemokrater hävdar att diskussionen om den höga arbetslösheten, sjukfrånvaron och företagens … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Ericssons kvartalsrapport larmrapport för Sverige – uttalande med anledning av kvartalsrapport

Ericssons kvartalsrapport är en larmrapport för Sverige. Den visar att det dröjer med en återhämtning inom IT-sektorn och den visar på att vi inte får fram de nya jobb som krävs för att kompensera för de jobb som går förlorade … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Ändringar i lagen om ofentlig upphandling m.m.

1 Förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagen avslår propositionens förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling i enlighet med vad som anförs i propositionen. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att låta organisationen av Nämnden för offentlig upphandling vara oförändrad i … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Sverige kan göra mycket – anförande i riksdagen

Anförande av Gunnar Hökmark vid regeringens presentation av 2002 års ekonomiska vårproposition måndagen den 15 april 2002 i riksdagen Fru talman! Finansministern inledde med att nu sätta punkt för den socialdemokratiska regeringsperioden. Jag vill gärna instämma i det. Det kom … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Om Kronblomssocialism och framväxande anti-semitism – Nyhetsbrevet Fri Ekonomi

Kära läsare, I detta brev lite om Kronblomssocialismen, debatten om regeringens utjämningssystem och Stockholms läns landstings underskott, rapporten om den bristande tillväxtkraften i svensk ekonomi som jag presenterade i torsdags samt lite om rikskonferensen som vi moderater just nu avhåller … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Rapport om tillväxtproblemet i svensk ekonomi

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Förändringar i kommunkontosystemet

Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat driven verksamhet. De tekniska förändringarna av kommunkontosystemetI propositionen föreslås vissa tekniska justeringar av hur ersättningen för mervärdesskatt … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment