Kronblomssocialismen uppgiven och liknöjd

Bara de som misstror politikens förmåga att göra något åt våra problem har någon anledning att förneka allvaret i arbetslösheten och den omfattande utflyttningen av företagsägande och investeringar. När socialdemokrater hävdar att diskussionen om den höga arbetslösheten, sjukfrånvaron och företagens utflyttning är en svartmålning av Sverige är det ett försök Läs mer…

Om Kronblomssocialism och framväxande anti-semitism – Nyhetsbrevet Fri Ekonomi

Kära läsare, I detta brev lite om Kronblomssocialismen, debatten om regeringens utjämningssystem och Stockholms läns landstings underskott, rapporten om den bristande tillväxtkraften i svensk ekonomi som jag presenterade i torsdags samt lite om rikskonferensen som vi moderater just nu avhåller i Göteborg. Men först några reflektioner om krisen i Mellersta Läs mer…

Förändringar i kommunkontosystemet

Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat driven verksamhet. De tekniska förändringarna av kommunkontosystemetI propositionen föreslås vissa tekniska justeringar av hur ersättningen för mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet ska utbetalas till kommuner och landsting. Läs mer…