Monthly Archives: March 2002

Gapet mellan Sverige och OECD ökar – Diagram Sveriges skattetryck jämfört med OECD

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Sjukfrånvaron påverkar hela arbetsmarknadsläget

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Sveriges skattetryck drar ifrån andra länder

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Företagen och investeringarna flyttar ut – artikel i GP

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Sveige förlorar när företagandet flyttar ut – artikel i GP

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Europa behöver större visioner

Europasamarbetet behöver större visioner om målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi skall uppnås. När ambitionerna stannar vid att avreglera energimarknaden når man inte ens fram till det målet. Flertalet EU-ledare är idag mer fokuserade på att möta framtiden med … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Sverige förlorar till andra länder när investeringar och ägande flyttar ut

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Låt RRV granska statens bokföringsteknik

Regeringens bokföring är ett medvetet försök att vilseleda och dölja när det gäller utvecklingen av statens utgifter. Statens utgifter för 2002 är åtminstone 10 miljarder högre än vad som redovisas. När det gäller arealstöd till jordbruket, ökat stöd till pensionärer, … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment