Europa behöver större visioner

Europasamarbetet behöver större visioner om målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi skall uppnås. När ambitionerna stannar vid att avreglera energimarknaden når man inte ens fram till det målet. Flertalet EU-ledare är idag mer fokuserade på att möta framtiden med regleringar och ökad offentlig kontroll än avreglering och ökad frihet Läs mer…

Låt RRV granska statens bokföringsteknik

Regeringens bokföring är ett medvetet försök att vilseleda och dölja när det gäller utvecklingen av statens utgifter. Statens utgifter för 2002 är åtminstone 10 miljarder högre än vad som redovisas. När det gäller arealstöd till jordbruket, ökat stöd till pensionärer, infrastrukturinvesteringar och sjöfartstödet döljer regeringen utgifterna genom en redovisningsteknik som Läs mer…