Monthly Archives: December 2001

Större amerikansk arbetslöshet än väntat

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Sverige drabbas av devalveringssjukan

Sverige håller på att drabbas av devalveringssjukan. Riksbankens inflationsrapport ger en bekymmersam bild av svensk ekonomis långsiktiga förutsättningar. Trots ett mycket snabbt fall i konjunkturen har Sverige ett inflationstryck som håller uppe räntorna mer än i andra länder. Den svenska … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment