Kronan

Trots en rekordstor kronförsvagning har Sverige en snabbare minskning av exporten än flertalet andra EU-länder. Samtidigt har regeringen tappat kontrollen över utgiftsutvecklingen. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av Konjunkturinstitutets konjunkturrapport. Dagens KI-prognos innehåller ytterligare en nedskrivning av tillväxtprognoserna för Sveriges del. Den nedskrivningen förklaras till en Läs mer…

Mot regeringens passivitet står en framtidsallians för frihet – anförande i budgetdebatten

Anförande riksdagsledamot Gunnar Hökmark onsdagen den 21 november 2001 vid riksdagens debatt om budgetpolitikens riktlinjer och mål Fru talman! I takt med att konjunkturen viker verkar ansvaret för den ekonomiska utvecklingen gradvis flyttas längre och längre bort från Rosenbad, Stockholm och regeringen, längre och längre bort i förhållande till vår Läs mer…

Riksbanken

Ringholm har fel både i frågan om Sverige förhållande till EMU och om Riksbanken. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av finansminister Bosse Ringholms avvisande av ECB-chefens förslag om kodifiering av reglerna för Riksbankens vinstutdelning. Sverige är genom EU-medlemskapet med i det gemensamma valutasamarbetet, utom när Läs mer…