Monthly Archives: November 2001

Recessionen började i mars

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Höga skatter hindrar nyföretagande

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Kronan

Trots en rekordstor kronförsvagning har Sverige en snabbare minskning av exporten än flertalet andra EU-länder. Samtidigt har regeringen tappat kontrollen över utgiftsutvecklingen. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av Konjunkturinstitutets konjunkturrapport. Dagens KI-prognos innehåller ytterligare en nedskrivning … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Kvartssocialismen hindrar tillväxten – artikel DN-debatt

Carl Bennet och Göran Johnsson gick på DN-debatt till attack mot AP-fonder som inte investerar svenskt och menar att detta leder till kvartalskapitalismens fördärv. Varför detta land, som visserligen är utsatt för kvartalskapitalismens fördärv ändå, enligt Bennet och Johnsson, har … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Promenera för en fri ekonomi!

Posted in Tillvaxt | Leave a comment

Mot regeringens passivitet står en framtidsallians för frihet – anförande i budgetdebatten

Anförande riksdagsledamot Gunnar Hökmark onsdagen den 21 november 2001 vid riksdagens debatt om budgetpolitikens riktlinjer och mål Fru talman! I takt med att konjunkturen viker verkar ansvaret för den ekonomiska utvecklingen gradvis flyttas längre och längre bort från Rosenbad, Stockholm … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

En aktivistisk politik för tillväxt – borgerlig fyrpartireservation

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Riksbanken

Ringholm har fel både i frågan om Sverige förhållande till EMU och om Riksbanken. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av finansminister Bosse Ringholms avvisande av ECB-chefens förslag om kodifiering av reglerna för Riksbankens vinstutdelning. Sverige … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment